Nytt nettverk for klima og helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk nettverk for klima og helse er etablert for å bidra til nødvendige radikale klimatiltak.

  Den globale oppvarmingen er omtalt i tidsskriftet The Lancet som den største trusselen mot global helse i det 21. århundret (1). Alvorlige helsekonsekvenser som predikeres er sykdom på grunn av sviktende vannforsyning, tørke og sviktende matproduksjon, mer ekstremt vær, hetebølger, flom, havstigning og migrasjon. Det haster med radikale klimatiltak for å begrense skadevirkningene på liv og helse (2). For å bidra til dette er Norsk nettverk for klima og helse etablert (3).

  Formålet med nettverket er å informere om helsekonsekvensene som vil følge av klimaendringene og hvordan disse best kan forebygges og håndteres. Videre ønsker vi å engasjere til miljømessig ansvar ved å redusere personlig CO₂-utslipp og ta initiativ til å stimulere individer, organisasjoner og institusjoner, spesielt innen helsesektoren, til reduserte CO₂-utslipp. Tiltak mot klimaendringene har også helsefordeler, både for den enkelte og for samfunnet. Medlemmene i nettverket oppfordres til å gå foran som gode eksempler ved å forbruke mindre, fly sjeldnere, gå og sykle mer og bruke offentlig fremfor privat transport. Klimautslipp kan reduseres også ved å bruke video/web ved møter og kurs, reise på færre konferanser og unngå lange flyreiser. Medlemmene oppfordres til å sette klimaforandringer på dagsordenen, både privat og på jobb.

  På denne måten ønsker vi å bringe helse inn i lokal og global klimadebatt for å påvirke politikere og andre viktige beslutningstakere til å gjennomføre klimatiltak raskt nok til å forebygge alvorlige helsekonsekvenser. Nettverket utgir det elektroniske tidsskriftet Bærekraftig helse som finnes på nettverkets hjemmeside www.klimaoghelse.com (3).

  Klimaendringer kan føre til konsekvenser for liv og helse som i omfang kan sammenliknes med effektene av bruk av atomvåpen. Leger har ledet an i kampen mot atomvåpen og bidratt til en betydelig nedrustning. Som helsearbeidere har vi et liknende ansvar for å hindre at klimaendingene får alvorlige konsekvenser. Melder du deg inn i Norsk nettverk for klima og helse, kan du bidra til dette.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media