Unni Gopinathan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klynge for global helse

Område for helsetjenester

Folkehelseinstitutt

og

Institutt for helse og samfunn

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utforming/design, tolkning av funn og revisjon av manus.

Unni Gopinathan er ph.d., seniorrådgiver og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Unni Gopinathan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media