Unni Gopinathan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unni Gopinathan

Marit Synnøve Berg, Melanie Lindsay Straiton, Eirik Frønæs Vikum, Sonja Lynn Myhre, Anders Skyrud Danielsen, Unni Gopinathan
16.03.2020
I løpet av høsten 2015 kom det nesten tre ganger så mange asylsøkere til Norge som i de to foregående årene ( 1 ). Det la press på systemet for mottak av...
Kristine Husøy Onarheim, Unni Gopinathan
28.11.2017
Global health initiatives have long focused on the health of poor people in poor countries. Changes in demographic, economic, and health patterns challenge our understanding about where to direct our...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
The Norwegian network on climate and health has been established to promote urgently-needed climate change measures. Global warming is described in The Lancet as the greatest threat to global health...
Jo-Inge Myhre, Unni Gopinathan
26.08.2010
Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte i januar 2009 en sjekkliste for trygg kirurgi gjennom en artikkel i New England Journal of Medicine. Sjekklisten fikk mye oppmerksomhet verden over, og kort...
Unni Gopinathan, Jo-Inge Myhre, Kristine Husøy Onarheim
26.08.2010
Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) dør ti millioner mennesker årlig grunnet manglende tilgang til behandling for sykdommer det eksisterer medisiner til ( 1 ). En av de mest fremtredende årsakene...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
Norsk nettverk for klima og helse er etablert for å bidra til nødvendige radikale klimatiltak. Den globale oppvarmingen er omtalt i tidsskriftet The Lancet som den største trusselen mot global helse...
Unni Gopinathan, Johanne Helene Iversen
23.08.2011
Det er mulig å utviske sosiale helseforskjeller i løpet av en generasjon. Men hvilken rolle skal helsetjenesten og helsefagarbeidere ha i dette arbeidet? Og hvordan kan helsefaglige utdanninger...
Unni Gopinathan, Usman Mushtaq
23.08.2011
Med medisinstudiet kommer muligheter for internasjonalt studentarbeid – og et globalt perspektiv på helse. Usman Mushtaq (f.v.) og Unni Gopinathan ses her i prat med Brasils representant til WHO og...
Unni Gopinathan, Johanne Helene Iversen, Kristine Husøy Onarheim
29.11.2011
I Tidsskriftet nr. 20/2011 skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre om «Global helse og utenrikspolitikk» ( 1 ). Støre viser at global helse er en prioritet for regjerningen, og utfordrer...
Unni Gopinathan, Ann Louise Lie, Just Haffeld, Harald Siem
17.04.2012
Internasjonale politiske forhandlinger og økonomiske avtaler kan påvirke nasjonale helsesystemer i negativ eller positiv retning. Universitetet i Oslo har i samarbeid med The Lancet og Harvard Global...
Unni Gopinathan
02.10.2012
Eidhammer, Asbjørn Afrikas tid 264 s. Oslo: Unipub, 2012. Pris NOK 399 ISBN 978-82-7477-524-4 Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skriver i forordet at vi må slutte å vurdere hele...
Unni Gopinathan
11.11.2014
De siste 15 – 20 årene har begrepet global helse i stor grad overtatt for internasjonal helse. Dette gjenspeiler behovet for å beskrive verdens helseutfordringer i lys av samfunnsstrukturer og...