Lars T. Fadnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars T. Fadnes

Lars T. Fadnes, Erik Kristoffer Arnesen, Dagfinn Aune
17.06.2020
Recently, a series of systematic reviews on red and processed meat was published. To what degree do these add new knowledge and the direction for how we regard the health effect of red meat?...
Lars T. Fadnes, Erik Kristoffer Arnesen, Dagfinn Aune
24.06.2020
Det er nylig publisert systematiske oversiktsartikler om rødt og bearbeidet kjøtt. I hvilken grad tilfører disse ny kunnskap og retning for hvordan vi ser på helseeffekten av rødt kjøtt? Illustrasjon...
Gunnar Kvåle, Knut Mork Skagen, Lars T. Fadnes, John Gunnar Mæland
02.05.2019
De viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken. Leger har hatt en viktig rolle i kampen mot mange folkehelsetrusler, fra alkohol- og tobakkslovgivning til atomvåpen. Å bekjempe...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
The Norwegian network on climate and health has been established to promote urgently-needed climate change measures. Global warming is described in The Lancet as the greatest threat to global health...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
Norsk nettverk for klima og helse er etablert for å bidra til nødvendige radikale klimatiltak. Den globale oppvarmingen er omtalt i tidsskriftet The Lancet som den største trusselen mot global helse...
Lars T. Fadnes
23.02.2016
Poleszynski, Dag Viljen Mysterud, Iver Syk av sukker - frisk av fett 2. utg. 370 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-42190-5 I Syk av sukker – frisk av fett tar...