Gunnar Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Kvåle

Gunnar Kvåle
07.06.2021
I spalten «Fra andre tidsskrifter» løfter Tidsskriftet fram en artikkel fra JAMA-Pediartrics ( 1 ). I denne artikkelen ble forekomst og dødelighet av covid-19 registrert i en 60 dagers periode fra...
John Gunnar Mæland, Lasse Pihlstrøm, Knut Mork Skagen, Gunnar Kvåle
06.11.2019
Leger krever klimahandling nå! er tittelen på et opprop fra Legenes klimaaksjon. Klimakrisen er en helsekrise, og vi krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk. Leger...
Gunnar Kvåle
16.08.2019
A three-degree global temperature increase will give rise to a number of health challenges and widespread mortality. To prevent this, radical changes in policy and society are urgently needed. Poor...
Gunnar Kvåle
25.07.2019
En global temperaturøkning på tre grader vil føre til en lang rekke helseutfordringer og betydelig folkedød. For å hindre dette må gjennomgripende endringer i politikk og samfunn raskt på plass...
Gunnar Kvåle, Knut Mork Skagen, Lars T. Fadnes, John Gunnar Mæland
02.05.2019
De viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken. Leger har hatt en viktig rolle i kampen mot mange folkehelsetrusler, fra alkohol- og tobakkslovgivning til atomvåpen. Å bekjempe...
Gunnar Kvåle
05.11.2009
MacDonald, TH. Removing the barriers to global health equity 320 s. Oxon: Radcliffe, 2009. Pris GBP 30 ISBN 978-1-84619-308-8 Forfatteren er professor emeritus ved London Metropolitan University og...
Gunnar Kvåle, Halvor Sommerfelt
03.12.2009
Fattigdom gir dårlig helse, og dårlig helse fører til fattigdom. En mer helhetlig bistandsinnsats er viktig for å bryte denne onde sirkelen Den norske bistanden til helseformål er tredoblet siden...
Gunnar Kvåle
05.11.2009
People’s health movement Medact Global Equity Gauge Alliance. Global health watch 2 An alternative world health report. 386 s. London: Zed Books, 2008. Pris GBP 60 ISBN 978-1 84813-034-0 Bak denne...
Gunnar Kvåle
02.11.2006
Kan tusenårsmålene nås? Tusenårsmålene fire og fem sier at innen 2015 skal barnedødeligheten reduseres med to tredeler og mødredødeligheten med tre firedeler i forhold til 1990. Ifølge Human...
Gunnar Kvåle, Kristian Heggenhougen
10.08.2006
Negative helseeffekter av en politikk som gir økende økonomiske ulikheter mellom befolkningsgrupper er tydelige, både i fattige og rike land. Politiske retninger som fører til større forskjeller...
Gunnar Kvåle
04.03.2004
I september 2003 var det 25 år siden deklarasjonen om primærhelsetjeneste, fremmet av WHO og UNICEF, ble underskrevet i Alma-Ata av representanter for 134 land. Singalesere har bedre helsetilstand...
John-Arne Røttingen, Gunnar Kvåle
09.01.2003
Helse er et fundament for en bærekraftig utvikling I 1987 la Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, frem sin rapport, som på norsk fikk tittelen Vår felles framtid...
Gunnar Kvale
20.04.2001
Vi er fortsatt mange kolleger i Legeforeningen som savner en fullstendig medlemsfortegnelse i årbøkene. Fellesekspedisjonens ”Leger i Norge”, som er et privat firma, har i flere år vært eneste...
Gunnar Kvåle
02.09.2014
There are still no effective means of preventing climate change with very serious health consequences. Preventive measures will entail an about-turn in societal development and lifestyle, to bring...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Climate change represents a serious health threat. There is still a possibility of reducing the harm to life and health if the global community agrees on effective measures for bringing about rapid...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
The Norwegian network on climate and health has been established to promote urgently-needed climate change measures. Global warming is described in The Lancet as the greatest threat to global health...
Gunnar Kvåle, Halvor Sommerfelt
20.09.2011
Poverty and poor health are closely linked. New targeted interventions, such as increased immunisation coverage, have contributed to improved child health in many countries. At the same time, global...
Gunnar Kvåle
02.09.2014
There are still no effective means of preventing climate change with very serious health consequences. Preventive measures will entail an about-turn in societal development and lifestyle, to bring...
Gunnar Kvåle, Bente Elisabeth Moen
08.05.2014
A commission chaired by the University of Oslo in collaboration with The Lancet journal has studied ways to improve worldwide governance systems for global health. The report summarises knowledge...
Helge Drange, Gunnar Kvåle
09.09.2010
I Tidsskriftet nr. 16/2010 ( 1 ) undrar Gunnar Saunes seg over at nokon, inkludert underteikna, har tru på menneskeskapt klimaendring etter «… jukset som har kome fram med Climategate, Himalayagate...