Kommentar
NO IMAGE
29.06.2020
Kronikken om svikt i diagnostikk og behandling av psykotisk depresjon er betimelig ( 1 ). I dag oppfattes psykotiske depresjoner som en form for bipolar spektrumlidelse ( 2 ). Slike depresjoner ble...
NO IMAGE
29.06.2020
I en lederartikkel argumenterer seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, Torbjørn Eggebø, for at alle norske kvinner bør få tilbud om ultralydundersøkelse...
NO IMAGE
15.06.2020
Vi takker Ellen Tveter Deilkås for kommentar til vår artikkel om helsetjenesteassosiert infeksjon som årsak til død i sykehus. Foranledningen er at vi fant at 11,4 % av pasientene som døde i sykehus...
NO IMAGE
15.06.2020
Det er prisverdig at Bjark og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 6/2020 bidrar til bedre kunnskap om omfang av helsetjenesteassosierte infeksjoner som årsak til død ved Oslo universitetssykehus i 2011...
NO IMAGE
15.06.2020
Mange takk til Petter Gjersvik for et godt innlegg, og for å minne oss på hvor viktig det er å fokusere på spørsmålet om valg av vurderingsform. Med innføringen av Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk...
NO IMAGE
15.06.2020
Vi takker Trond Velken for et tankevekkende svar på kronikken vår om bruk av valproat hos gravide ( 1 ). Dessverre er det vitenskapelige grunnlaget for valg av behandling av flere anfalls- og...
NO IMAGE
15.06.2020
Takk for viktig påminning om risiko for fosterskade ved bruk av valproat hos gravide kvinner. Den relative risikoøkningen for autisme, ADHD og lavere IQ-skåre hos barna er virkelig urovekkende stor,...
NO IMAGE
09.06.2020
Vi vil takke Bjørn Hofmann og Morten Magelssen for deres kommentar til lederen om offentlig tilbud om ultralyd i første trimester. Dette gir oss mulighet til å utdype våre meninger. Tidlig ultralyd...
NO IMAGE
25.05.2020
Løberg og Bretthauer kommenterer vår artikkel om implantater og brystkreftrisiko blant kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet ( 1 ). Vi studerte risiko for å få påvist brystkreft hos kvinner...
NO IMAGE
25.05.2020
Sondén og medarbeidere sammenligner kvinner med og uten brystimplantat som deltok i mammografiprogrammet ( 1 ). Kvinner med brystimplantat hadde lavere risiko for brystkreft, men hadde mer avansert...