Annonse
Annonse
Kommentar
13.11.2018
Olav Reksen, professor ved Veterinærhøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, skaper inntrykk av at det å produsere mindre kjøtt- og melk, av hensyn...
13.11.2018
Øre-nese-hals-lege Jarl Arvid Bunæs mener at «kosmetiske kirurger» er leger ( 1 ). Hans mest sentrale påstand lyder slik: «Dagens skjønnhetsbegrep er ikke...
13.11.2018
Vi ser med bekymring på helsemyndighetenes manglende evne til å sørge for oppdaterte retningslinjer. Erik Refsland Kaspersen og medarbeidere har publisert en studie om bruk av...
30.10.2018
Vi vil takke for en fin kasuistikk som til fulle viser hvilket potensiale mekanisk rekanalisering (trombektomi) har ved cerebral storarterieokklusjon ( 1 ). Antall som må behandles for at...
30.10.2018
Norske barneleger har merket seg at forbruket av energidrikker øker blant barn og unge, og at tenåringer blir gjenstand for aggressiv markedsføring med smart og positiv ordbruk...
30.10.2018
Barnelegeforeningen erkjenner at det økende forbruket av høykoffeinholdige energidrikker hos barn og unge er et problem, og er enige i at tilfeller av alvorlige akutte forgiftninger gir...
30.10.2018
Kosmetisk kirurgi er en subspesialitet som utføres av plastikkirurger, øre-nese-halsleger og i mindre grad andre kirurgiske spesialiteter. Denne type kirurgi står ikke høyt...
15.10.2018
Protonterapi blir en realitet i Norge fra 2023. Einar Dale og Einar Wergeland beskriver utredningen og vurderinger som ligger bak beslutningen ( 1 ). Artikkelen utelater noen helt sentrale...
15.10.2018
Diskusjonen om psykoterapiveiledningens form og innhold er knyttet til en større diskusjon om de ulike psykoterapimodellenes kjennetegn og virkning. Helt inntil nylig har diskusjonen vært preget av...
15.10.2018
«Blivende psykiatere bør få veiledning i både psykodynamisk og kognitiv terapi» skriver Erik Falkum ( 1 ). Dette utsagn er ingen uenig i. Hvorfor da et debattinnlegg? Falkum omtaler sitt standpunkt i...