Annonse
Annonse
Kommentar
Elling Ulvestad etterlyser en ny positivismedebatt relatert til subjektivitet og sykdom ( 1 ). Hans utgangspunkt er immunologi, en ramme der dyremodeller ofte danner grunnlag for å si noe om...
Sara Selvik og medarbeidere fremhever behandlingsmetoden STEPP som de har god erfaring med ved Sykehuset Namsos og Nidaros DPS ( 1 ). De skriver avslutningsvis at «det er viktig at debatten om god...
Sigmund Karterud belyser behandlingstilbudet til personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ( 1 ). Gruppen har mange utfordringer og behov for spesialisert behandling. Karterud peker...
Legemiddelbehandling hos eldre kompliseres av multimorbiditet, polyfarmasi med risiko for interaksjoner og aldersrelaterte farmakokinetiske- og farmakodynamiske endringer med økt risiko for...
Selv de mest empatiske medmennesker, og selv de beste fagutøvere, kommer til kort i et behandlingssystem hvor pasienters rettigheter ikke ivaretas godt nok. Jeanette Bjørke-Bertheussen spør hvor mye...
Vi viser til artikkelen om perioperativ opphold av antikoagulasjon i form av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ), hvor det gjøres oppmerksom på risiko for iskemiske hjerneslag hos...
Vi takker Dyrkorn og kolleger for deres kommentar til vår artikkel. I nybrottslandet vi befinner oss, med direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) som foretrukne antikoagulanter er...
Ole-Christian Walter Rutherford og kolleger skriver i en interessant artikkel om antidotbehandling ved bruk av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ). De nye DOAK-legemidlene er...
B. Hofmann svarer K.Å. Salvesen i et innlegg som du kan lese på våre nettsider. Bjørn Hofmann er en debattglad professor som bruker enhver anledning til å skrive kronikker og leserinnlegg mot...
Kjell Åsmund Blix Salvesen argumenterer i siste nummer av Tidsskriftet for at det er på tide å innføre fosterdiagnostikk med blodprøver, slik helsemyndighetene har bestemt ( 1 ). Hans frustrasjon er...