Kommentar
NO IMAGE
22.02.2021
Takk for en viktig kommentar. Jeg er enig i at påstanden er for kategorisk. Kommentaren gir meg anledning til å nyansere. I en studie av sykefraværet i befolkningen i 2006 ( 1 )...
NO IMAGE
22.02.2021
Intervjuet med sosiolog Berit Bringedal i Tidsskriftet nr. 1/2021 ( 1 ) inneholder mange interessante poenger. Men én setning, som Tidsskriftet har valgt å fremheve i teksten, er merkelig: «Diagnoser...
NO IMAGE
01.02.2021
Vi vil takke Backe og medarbeidere for et engasjert debattinnlegg mot unødvendig bruk av antibiotika og mot sykeliggjøring av gravide ( 1 ). Dette engasjementet deler vi ved Antibiotikasenteret for...
NO IMAGE
01.02.2021
En kronikk i Tidsskriftet om pandemimodeller etterlater inntrykket at slike modeller er objektive ( 1 ). En modell er basert på forutsetninger med ulik grad av usikkerhet. Pandemimodellene inkluderer...
NO IMAGE
01.02.2021
Det beslutningsgrunnlaget som gjør folk flest mest avmektige, er det som ikke er etterprøvbart og som man ikke kan argumentere mot, hvor en ekspert vurderer effekten av ulike tiltak, og hvor mange...
NO IMAGE
01.02.2021
I sine forsøk på å kontrollere pandemiske utbrudd, anvender forskere og helsemyndigheter matematiske modeller. Modellenes prediksjoner får innvirkning på myndighetenes valg av til dels svært...
NO IMAGE
01.02.2021
Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen spør om cannabis er farligere enn tidligere antatt, da en ny metaanalyse anslår forekomsten av avhengighet blant brukere til 13 %, kontra 10 % i...
NO IMAGE
11.01.2021
Takk til Slåtsve og medarbeidere for interessante kommentarer og viktig supplerende informasjon ( 1 ) som illustrerer ett av hovedpoengene i vår kronikk ( 2 ): Det er ikke enkelt å fastslå...
NO IMAGE
11.01.2021
Vi leste med interesse kronikken «Hvor mange har diabetes i Norge i 2020?» av Stene og medarbeidere ( 1 ). Estimert prevalens av type 2-diabetes basert på informasjon fra Reseptregisteret om bruk av...
NO IMAGE
11.01.2021
Vi takker K. Berge og medforfattere for interesse og engasjement i vår kasuistikk. Kommentaren illustrerer viktigheten av tverrfaglig samarbeid rundt pasienter med kompliserte problemstillinger.