Kommentar
13.01.2020
Fredheim og Magelssen mener at jeg ikke anerkjenner tvangstiltak som et etisk dilemma. Det er uklart hvor de har dette fra. Selvsagt er slike tiltak forbundet med faglige, etiske og juridiske...
13.01.2020
Vi takker Ø. Ekeberg for hans kommentar ( 1 ) til vår artikkel om etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid ( 2 ). Imidlertid mangler det noe grunnleggende i Ekebergs...
13.01.2020
Insidensen av maligne melanomer er over tre ganger så høy i Norge som i Spania ( 1 ). Dette understreker det mange vitenskapelige studier viser, nemlig at hudtype er en svært viktig faktor for...
13.01.2020
Malignt melanom kan forebygges. Vi er enig med Gunnar Hasle, som i en kronikk i Tidsskriftet nr. 17/2019 anbefaler folk å unngå solforbrenning, og at dette oppnås best med moderat soling, opphold i...
13.01.2020
I Tidsskriftet nr. 16/2019 beskriver Ihle-Hansen og medarbeidere en ung mann som hadde hatt et bevissthetstap og fikk påvist epilepsi pga. strukturelle forandringer i hjernen ( 1 ). Til tross for...
09.12.2019
En nylig kommentar fra SMER (Statens medicinsk-etiska råd, 2017) i Sverige som var ukjent for oss ved innsendelse av språkspalteinnlegget «Bruk ordet fosterantallsreduksjon» ( 1 ), støtter...
09.12.2019
Jeg takker for gode kommentarer fra Arild Bjørndal, som mener det engelske uttrykket evidence-based medicine bør oversettes til kunnskapsbasert praksis på norsk. Det er vanskelig å være uenig i at...
09.12.2019
Det er fint at Petter Gjersvik i Tidsskriftet nr. 14, 2019 starter en debatt om begrepet kunnskapsbasert medisin, alternativt evidensbasert medisin. Det trenger vi. Han redegjør imidlertid ikke for...
09.12.2019
I en kommentar publisert 14. oktober 2019 stiller Erlend Hem flere spørsmål til Statens helsetilsyn som gjelder saksbehandlingen i tilsynssaker ( 1 ). Som vi skrev i vårt innlegg av 19. september...
09.12.2019
Skovlund tar opp et viktig tema når hun poengterer hvor forskjellige godkjente bioekvivalente legemidler kan være ( 1 ). Ved såkalte «narrow therapeutic index» (NTI) legemidler, dvs. legemidler der...