Annonse
Annonse
Kommentar
17.09.2018
Jeg er helt enig med medisinsk redaktør Martine Rostadmo i at amming er et godt folkehelsetiltak ( 1 ), og norske helsemyndigheter anbefaler jo amming det første året. Det er forkastelig at selskaper...
17.09.2018
Takk for godt og relevant spørsmål. Verdens helseorganisasjon har identifisert 7 tiltak som fremmer amming, og rangerer enkeltland i henhold til disse ( 1 ). Norge ligger bak blant annet Afghanistan...
17.09.2018
Takk til Petter Gjersvik for refleksjonene rundt de nyere eksamensformene i medisinstudiet ( 1 ). Han har rett i det han skriver: gjetting premieres i noen grad, arbeidsbelastning for underviserne...
03.09.2018
Takk til Bjørn Hofmann for ny kommentar. Slik vi forstår Hofmann i kommentarene til vår lederartikkel har han to anliggender: for det første at enhver diagnostisering av kjønnsinkongruens medfører at...
03.09.2018
Mange takk til Lie og Slagstad for svar på min kommentar (se Tidsskriftet nr. 12) til deres leder ( 1 ). Deres presisering av forskjellen mellom en persons kjønnsidentitet, personens...
03.09.2018
Takk til Silje Holt Jahr og medarbeidere for presentasjon av sykehistorien til en idrettsmann i 40-årene med residiverende hjerneinfarkt, anfallsvis atrieflimmer og persisterende foramen ovale ( 1...
03.09.2018
Vi takker Engjom og medarbeidere for interesse for vår artikkel. Fødestueprosjektet i Medisinsk fødselsregister (MFR) skulle blant annet samle inn ekstra data for å avklare om fødsler som skjer ved...
03.09.2018
Kunnskap om fødselsomsorgen er viktig for å gi kvinnen og paret best mulig grunnlag for planlegging av fødsel og fødested. Slik kunnskap er også viktig for overvåkning av kvaliteten på...
21.08.2018
For en bedre forståelse for hvorfor fargesynssvakheter kan skape problemer for den enkelte, ønsker vi å utdype og kommentere Tobias Bredlands innlegg om «Fargesvake mannfolk» ( 1 ). Normalt...
20.08.2018
Marit Solbjør finner at det var et underliggende premiss i stortingsdebatten om mammografiscreening i 1998 «at tidlige funn påvirker brystkreftdødeligheten» ( 1 ). Tidlige funn betyr at man oppdager...