Annonse
Annonse
Kommentar
17.04.2018
Vi takker Dyrkorn og kolleger for deres kommentar til vår artikkel. I nybrottslandet vi befinner oss, med direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) som foretrukne antikoagulanter er...
17.04.2018
Ole-Christian Walter Rutherford og kolleger skriver i en interessant artikkel om antidotbehandling ved bruk av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ). De nye DOAK-legemidlene er...
17.04.2018
B. Hofmann svarer K.Å. Salvesen i et innlegg som du kan lese på våre nettsider. Bjørn Hofmann er en debattglad professor som bruker enhver anledning til å skrive kronikker og leserinnlegg mot...
17.04.2018
Kjell Åsmund Blix Salvesen argumenterer i siste nummer av Tidsskriftet for at det er på tide å innføre fosterdiagnostikk med blodprøver, slik helsemyndighetene har bestemt ( 1 ). Hans frustrasjon er...
17.04.2018
Jeg takker forfatterne for viktige kommentarer til mitt debattinnlegg, hvor jeg etterspurte bedre nasjonale systemer for at alvorlige feil ikke skal gjenta seg. Det er vanskelig å være uenig med...
17.04.2018
I en tankevekkende debattartikkel spør Bernward Zeller om vi i Norge har gode systemer for å sikre at alvorlige feil ikke gjentar seg ( 1 ). Utgangspunktet er en fatal hendelse der et barn døde etter...
17.04.2018
Are Brean reiser viktige spørsmål. Jeg vil gjerne få kommentere rundt forholdet mellom informasjon og samtykke. Brean skriver at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)...
17.04.2018
Takk til Are Brean for hans lederartikkel om nyfødtscreening ( 1 ). Datatilsynet ønsker å vise hvorfor det er så viktig at de som fatter beslutningene i denne saken innser at behovet for varig...
16.03.2018
Alle som jobber med fagfellevurdering vet at det er vanskelig å vurdere prosjekter og artikler. Vurderingen av vitenskapelig kvalitet vil aldri være objektiv, men derimot basert på fageksperter og...
16.03.2018
Halvorsen har helt rett i at man skal tolke studier med lav styrke varsomt og kritisk. Det er ikke slik at en lav p-verdi fra en studie med lav styrke nødvendigvis må innebære at den sanne effekten...