Kommentar
NO IMAGE
28.06.2021
Takk til Nakken og Brodtkorb for en flott oversikt om nye medisiner mot epilepsi ( 1 ) . Det konkluderes med at de nye legemidlene ikke har innfridd forventningene og at det fortsatt ikke er oppnådd...
NO IMAGE
28.06.2021
Vår president, Marit Hermansen, innleder forbilledlig i sin kommentar «En legeforening for alle leger» i Tidsskriftet på nett 25 mai 2021 ( 1 ). Det er trygt å vite at Legeforeningen står bak alle...
NO IMAGE
28.06.2021
I essayet «Hva skal til for å få flere i arbeid» publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 22.02.21, er Steinar Krokstad (professor i sosialmedisin) kritisk til NAV sin aktivitetsplikt ( 1...
NO IMAGE
28.06.2021
Vi takker Tveiten et al. for interesse i vår kronikk om omega-3 tilskudd og kardiovaskulær risiko. Vi er enige med forfatterne at det antakelig spiller en rolle hvilket nivå EPA og DHA man har som...
NO IMAGE
28.06.2021
Vi tillater oss å komme med noen kommentarer til artikkel av Myhre et al. om effekt av omega-3 fettsyrer ( 1 ). Omega-3 fettsyrer kan ikke evalueres ved hjelp av tradisjonelle randomiserte...
NO IMAGE
28.06.2021
Jensen og Lindseth etterlyser strengere krav til rapporter som begrunner de norske kostholdsrådene om fett med referanse til tre publikasjoner fra Nasjonalt råd for ernæring mellom 2011 og 2021 ( 1...
NO IMAGE
07.06.2021
Vår gode kollega Guttorm Raknes går i språkspalten i Tidsskriftet nr. 6/2021 ( 1 ) i rette med faglig bruk av upresise termer som steroider og kortikosteroider. Hans hovedanliggende er betimelig, men...
NO IMAGE
07.06.2021
Resultater fra studier fra USA – med gamle varianter av koronaviruset – er ikke et godt grunnlag for å uttale seg om betydning av skoletiltak i Norge nå, skriver Gunnar Kvåle. Han viser til en...
NO IMAGE
07.06.2021
I spalten «Fra andre tidsskrifter» løfter Tidsskriftet fram en artikkel fra JAMA-Pediartrics ( 1 ). I denne artikkelen ble forekomst og dødelighet av covid-19 registrert i en 60 dagers periode fra...
NO IMAGE
07.06.2021
Jorem og medarbeidere har på en forbilledlig måte diskutert juridiske og etiske aspekter ved tvangsvaksinasjon av individer uten samtykkeevne, der de poengterer at det kun er pasient- og...