Annonse
Annonse
Kommentar
14.01.2019
Hovedargumentet for at det skal brukes tid og ressurser på å gi legene supervisjon og veiledning er at legene skal bli trygge og selvstendige spesialister med en praksis som er preget av moralsk...
14.01.2019
Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, mener på bakgrunn av vår artikkel i Tidsskriftet om synskravene til førerkort, at Øyelegeforeningens førerkortgruppe ønsker monopolisering...
14.01.2019
Øyelegeforeningens førerkortgruppe ønsker omkamp om håndtering av synskrav til førerkort ( 1 ). Forslagene er i strid med intensjonene om oppgavedeling og kan bidra til økt press på...
14.01.2019
«Reservasjon mot spiral forutsetter (…) et religiøst dogme, et marginalt faktagrunnlag, en betydelig risiko for alternativkostnad i form av uønskede graviditeter og en mulig skjult diskriminering.»...
14.01.2019
I sitt innlegg argumenterer gynekolog Tilde Østborg for at reservasjon mot innsetting av spiral skyldes en medisinsk misforståelse ( 1 ). Men ut fra faglitteraturen er det ikke tvil om at både kobber...
10.12.2018
Siden Are Breans fornuftige indlæg ( 1 ) er Peter Gøtzsche blevet fritstillet. At fyre Gøtzsche fra Cochrane, som han selv har været med til at starte, fordi han har kæmpet for at fastholde Cochranes...
10.12.2018
Takk til Jacob Klafstad for interessant anekdote. Det er godt gjort å huske på den forelesningen i nesten 70 år. Det er beskrevet at avstøpningene kan hostes opp ( 1 ). Vi tror symptomene kan være...
10.12.2018
Artikkelen om plastisk bronkitt i serien «Medisinen i bilder» ( 1 ) brakte meg tilbake til studietiden i Oslo og Bergen i 1950-årene, der mange av lærerne er lett å huske. En av disse var professor...
26.11.2018
Vi vil gjerne takke for relevant kommentar til vår artikkel om myokardfibrose. Pålagt begrensning på artikkelens størrelse medførte at vi måtte utelate flere viktige tema. Vi valgte derfor å fokusere...
26.11.2018
Torvald Espeland og medarbeidere har skrevet en verdifull og interessant oversikt over myokardfibrose, men utelater å nevne et viktig kardiologisk fagfelt ved myokardfibrose, nemlig medfødte...