Kommentar
16.05.2019
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland and Dag Berild have commented on my article on Lyme borreliosis. They request more information than I can provide within the framework of a comment. The distribution...
06.05.2019
Det er ikke helt klart for oss hva Andreas Blomkvist og Sverre Eika mener vi skal beklage. I kronikken vår insinuerer vi ikke at behandlingen ved 24sju har «resultert i overdosedødsfall». Den...
06.05.2019
Takk til Simone Diab og medarbeidere for en grundig oversiktsartikkel om hvordan kirurgisk palliasjon muliggjør overlevelse for barn som blir født med univentrikulære hjerter ( 1 ). Selv om disse...
06.05.2019
Artikkelen til Anne-Katrine Lislegaard Næs og medarbeidere om vanndampbehandling versus stripping av vena saphena magna ved åreknuter som nylig ble publisert i Tidsskriftet ( 1 ), er et eksempel på...
06.05.2019
Takk til Arnt Jacobsen og medarbeidere for kommentarer. Blant våre 13 pasienter fulgt og behandlet ved Ullevål sykehus har to pasienter vært normotensive uten behov for antihypertensiv medikasjon i...
06.05.2019
Vi har med interesse lest artikkelen til Martin Sommer og medarbeidere ( 1 ) som, i tillegg til bred oversikt over emnet, også omtaler egne erfaringer med bruk av perkutan revaskularisering med...
06.05.2019
Takk for nyttige kommentarer fra Bjørn Einar Nielssen. En leders omfang tillater ikke detaljert gjennomgang av referanser. Vi er enig om at CT er svært nyttig der andre undersøkelser ikke kan avklare...
06.05.2019
Torben Wisborg trekker frem variasjon i bruk av CT som primærundersøkelse av skadete pasienter ( 1 ). Artikkelen i Lancet, som Wisborg viser til, sammenlignet bruk av tidlig traume-CT ved multitraume...
08.04.2019
Astma er en av de vanligste kroniske sykdommene i befolkningen, og prevalensstudier tyder på fortsatt økende tendens globalt ( 1 ). Økt forskning på astma siste 20 årene har ført til stadige...
08.04.2019
Vi vil takke Eivind C. Borna og Morten Melsom for deres tilsvar til vår kronikk om økning av inhalerte kortikosteroider ved astmaforverring. Vi er enige i at astma er en heterogen tilstand med mange...