Kommentar
18.11.2019
Tell utfordrer begrepet ordletingsvansker ( 1 ). Som alternativ nevner han ordfinningsvansker, noe språkforskerne Landmark og Hansen gir sin tilslutning til ( 2 ). Tell finner ordfinningsvansker litt...
18.11.2019
Jeg takker Jens Petter Berg og Ivar Prydz Gladhaug for kommentarer til min debattartikkel i Tidsskriftet «Prøveforelesning og morgendagens forskere – nok en gang» ( 1 , 2 ). Berg og Gladhaug skriver...
18.11.2019
Nylig skrev en lege i Tidsskriftet om hvordan det opplevdes at det ble opprettet en tilsynssak mot hennes mann, som også er lege ( 1 ). Belastningen var enorm – en belastning som strakte seg over 18...
04.11.2019
Vi takker Jørgen Bramness og Vigdis Vindenes for en velskrevet kommentar til vårt innlegg i Språkspalten, og deres tilslutning til at «medisinsk cannabis» er et problematisk uttrykk. Kommentaren...
04.11.2019
Blix og Nordseth debatterer om planlagt hjemmefødsel fra hvert sitt ståsted. En jordmor som har kunnskap og kompetanse om fødselshjelpen og som har bidratt med viktig forskning om å skape mest mulig...
04.11.2019
Jeg takker Oddfrid Aas og medarbeidere for kommentarer. Det er flott at en lederartikkel vekker debatt. Jeg stilte spørsmål ved om alle pasienter med mistenkt yrkesrelatert sykdom må henvises til...
04.11.2019
May Brit Lund tar i denne lederen opp tråden fra L. Aarhus og I. S. Mehlum sin artikkel om utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom ( 1 ). Det er flott at dette temaet tas opp på lederplass. Lund...
04.11.2019
Geir Joner kommenterer i Tidsskriftet at Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo stadig oftere aksepterer at bedømmelseskomiteen velger et emne for prøveforelesningen «som ligger tett opptil...
21.10.2019
Vi takker Serkland og medarbeidere for et godt innlegg i språkspalten om medisinsk cannabis ( 1 ). Deres forslag om ikke å bruke begrepet medisinsk cannabis , men heller det kalle det cannabinoider...
21.10.2019
I et innlegg publisert 2. august 2019 i Tidsskriftet ( 1 ) beskriver en lege hvordan det opplevdes da det ble opprettet en tilsynssak mot hennes mann, som også er lege. En av hans pasienter hevdet å...