Kommentar
NO IMAGE
25.05.2020
Løberg og Bretthauer kommenterer vår artikkel om implantater og brystkreftrisiko blant kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet ( 1 ). Vi studerte risiko for å få påvist brystkreft hos kvinner...
NO IMAGE
25.05.2020
Sondén og medarbeidere sammenligner kvinner med og uten brystimplantat som deltok i mammografiprogrammet ( 1 ). Kvinner med brystimplantat hadde lavere risiko for brystkreft, men hadde mer avansert...
NO IMAGE
25.05.2020
Vi takker I. Nordøy og medarbeidere for deres interesse i vår beskrivelse av en pasient med Covid-19 sykdom med negative nasofarynksprøver og akutt lungesviktsyndrom ( 1 , 2 ). På bakgrunn av en...
NO IMAGE
25.05.2020
Vi viser til M. Teigen Hauge og medforfatteres interessante kasuistikk om ARDS ved Covid-19 infeksjon og gjentatte negative nasofarynksprøver ( 1 ). Vi ønsker kun å kommentere kort opplysningen om at...
NO IMAGE
04.05.2020
Takk for ditt initiativ til debatt. Du etterspør oppdatert dokumentasjon på våre psoriasispasienters grad av utslett ved ankomst på en behandlingsreise. Vi samler vi for tiden data på PASI som en...
NO IMAGE
04.05.2020
Jeg har med stor interesse lest Tidsskriftets serie om vannlatingsforstyrrelser hos barn ( 1 , 2 , 3 ). I første artikkel ( 1 ) omtales den «late» blæren nærmest i forbifarten, og da som en...
NO IMAGE
04.05.2020
Forskning på Covid-19 er svært viktig for hele samfunnet og en forutsetning for å kunne bekjempe pandemien. De Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har innført...
NO IMAGE
20.04.2020
Jeg takker Jan-Øivind Holm og medforfattere for kommentarer til min artikkel om behandlingsreiser ved psoriasis ( 1 ). De har gode poenger. Jeg ønsker velkommen en åpen og ærlig debatt om...
NO IMAGE
20.04.2020
Psoriasis er en kronisk, til dels arvelig, sykdom med inflammasjon i huden, og ca. 3 % av befolkningen er affisert ( 1 ). Sykdommens intensitet og utbredelse skåres objektivt ved bruk av Psoriasis...
NO IMAGE
20.04.2020
Jeg takker Tord Johansen fra Psoriasis- og eksemforbundet for kommentarer til min artikkel om behandlingsreiser ved psoriasis ( 1 ). Det er viktig at både pasienter, helsepersonell og politikere...