Guro Steine Letting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guro Steine Letting

Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
The Norwegian network on climate and health has been established to promote urgently-needed climate change measures. Global warming is described in The Lancet as the greatest threat to global health...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
Norsk nettverk for klima og helse er etablert for å bidra til nødvendige radikale klimatiltak. Den globale oppvarmingen er omtalt i tidsskriftet The Lancet som den største trusselen mot global helse...