Ambisiøst om kompliserte sammenhenger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ogden, Jane

  The psychology of eating

  From healthy to disordered behavior. 2. utg. 392 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 20

  ISBN 978-1-4051-9120-3

  Vekt- og spiseproblemer er en betydelig utfordring i et folkehelseperspektiv, og med denne boken har forfatteren som mål å gi en bred oversikt over forskningslitteraturen som dekker spekteret av spiseatferd, fra sunn spising via kroppsmisnøye og slanking til spiseforstyrrelser og fedme. Målgruppen er fagpersoner som interesserer seg for ulike aspekter innenfor dette området, og målet er å utvikle en integrert modell for sammenhengen mellom ulike faktorer som kan føre til utvikling av forstyrret spiseatferd og vektproblemer.

  Man kan oppleve tittelen som noe misvisende, for selv om temaet er spisingens psykologi, presenterer forfatteren forskning fra mange ulike fagområder. Forhold som genetikk, nevrobiologi og ulike sosiokulturelle faktorer er viet stor plass.

  Med referanse til 985 artikler er spennvidden i den forskningen som forfatteren presenterer, stor, og det kan synes ambisiøst å skulle dekke alt fra sunt kosthold til behandling av spiseforstyrrelser innenfor to permer. Dette er derfor ikke en lærebok i vanlig forstand, men de ulike kapitlene kan hver for seg og sammen bidra til en bedre forståelse for den komplekse sammenhengen mellom ulike faktorer, deriblant slanking, som fører til så vidt ulike sykdommer som anoreksi og fedme.

  Det er en utfordring at så få velger å følge råd og retningslinjer fra helsemyndighetene. Årsaken til utviklingen av et usunt spisemønster er kompleks, og heller ikke denne boken kan gi en enkel oppskrift på forebygging av fedme, vårt kanskje største folkehelseproblem.

  Temaet om legers antakelser omkring fedme fanget min interesse spesielt. Her refererer forfatteren til studier som konkluderer med at leger viser lite entusiasme i forhold til å jobbe med vektreduksjon hos sine pasienter. Mange mener at dette ikke er innenfor deres fagfelt, og de har liten tro på effekten av ulike behandlingsmetoder. Og mens allmennpraktikere tenderer til å mene at fedme skyldes psykologiske og atferdsmessige faktorer, har befolkningen generelt en mer biologisk forklaringsmodell. Kan legers manglende faglighet i forhold til fedmepasienter være et hinder for at denne pasientgruppen får adekvat behandling og oppfølging?

  For å kunne fordøye alt i denne boken, må den leses i passe porsjoner. Da kan den gi opphav til nyttige refleksjoner omkring sammenhengen mellom spiseatferd, slanking og utvikling av sykdom. Jeg oppfatter ikke Ogdens modell som spesielt ny og spennende, og den er bare et steg på veien mot en integrert modell som vi kan benytte for å forebygge disse problemene. Men litteraturgjennomgangen og noen av diskusjonene gir absolutt grunnlag for nye tanker om kompliserte sammenhenger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media