Sigrid Bjørnelv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Bjørnelv

Sigrid Bjørnelv
16.04.2009
Palmer, NW. Sulten på livet En historie om spiseforstyrrelser. 201 s. Oslo: Pax, 2008. Pris NOK 338 ISBN 978-82-530-3145-3 Å forstå er viktig for å kunne hjelpe, og forståelse forutsetter kunnskap. I...
Sigrid Bjørnelv
12.08.2004
Maj, Mario Halmi, Katharine López-Ibor, Juan José Sartorius, Norman Eating disorders WPA series: evidence and experience in psychiatry, Volume 6. 435 s, tab. Chichester: John Wiley & Sons, 2003...
Sigrid Bjørnelv
23.09.2004
I 2000 ble det utarbeidet retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten ( 1 ), men det foreligger så langt ikke tilsvarende for primærhelsetjenesten...
Sigrid Bjørnelv
11.11.2014
The diagnosis and treatment of eating disorders requires a high level of competence from doctors. Who should possess this competence, and what patients should be in focus? Eating disorders are mental...
Sigrid Bjørnelv
18.02.2011
Ogden, Jane The psychology of eating From healthy to disordered behavior. 2. utg. 392 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 20 ISBN 978-1-4051-9120-3 Vekt- og spiseproblemer er en...
Sigrid Bjørnelv
18.02.2011
Artikkelen omhandler en ung kvinne med en aggressiv form for anorexia nervosa. Sykdomsutviklingen var rask og dramatisk. Allerede seks måneder etter sykdomsdebuten var det indikasjon for tvungen...
Sigrid Bjørnelv
11.11.2014
Diagnostikk og behandling av spiseforstyrrelser krever god kompetanse hos legen. Hvem bør ha denne kompetansen, og for hvilke pasienter? Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser der somatiske...