Sigrid Bjørnelv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sigrid Bjørnelv (f. 1953) er spesialist i psykiatri, ph.d. og overlege ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger og amanuensis ved Institutt for nevromedisin, Norges naturvitenskapelige universitet. Hun ledet arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i 2000, og leder arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av spiseforstyrrelser.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sigrid Bjørnelv
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media