N. Smith-Erichsen og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren Anestesiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en kommentar til vår artikkel stusser Erik Waage Nilsen over vår påpekning av at metabolsk acidose er den vanligste syre-base-forstyrrelsen hos intensivpasienter. Han henviser til data fra egen avdeling og tre artikler som viser at metabolsk alkalose forekommer oftere.

  Hos akutt kritisk syke er det godt dokumentert at metabolsk acidose er en viktig del av det akutte sykdomsbildet (1) – (3). Dette burde vært presisert i faktarammen.

  Metabolsk alkalose hos intensivpasienter skyldes tap av klor (Cl ), mens hypoalbuminemi og natriumkonsentrasjon spiller en liten rolle (4, 5). Overvåking av væske- og elektrolyttbalansen er viktig for å redusere risikoen for utvikling av metabolsk alkalose. Metabolsk alkalose korrigeres ved tilførsel av ikke-natriumholdige kloridløsninger. Selv ved hypovolemi vil tilførsel av klorid indusere bikarbonaturi og korreksjon av metabolsk alkalose (6).

  Viktor Rosival fremhever viktige poenger i sin kommentar vedrørende ketoacidose hos barn. Vårt hovedfokus har vært voksne intensivpasienter, og her er holdningene til å korrigere metabolsk acidose restriktiv. Gelbach anbefaler ikke å korrigere laktacidose, men å gi bikarbonat ved hyperkloremisk acidose (7). Surviving Sepsis Campaigns retningslinjer anbefaler ikke bikarbonatbehandling så lenge pH-verdien er over 7,15 (8).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media