N. Smith-Erichsen og medarbeidere svarer:

Nils Smith-Erichsen, Johan Kofstad, Baard Ingvaldsen Om forfatterne

I en kommentar til vår artikkel stusser Erik Waage Nilsen over vår påpekning av at metabolsk acidose er den vanligste syre-base-forstyrrelsen hos intensivpasienter. Han henviser til data fra egen avdeling og tre artikler som viser at metabolsk alkalose forekommer oftere.

Hos akutt kritisk syke er det godt dokumentert at metabolsk acidose er en viktig del av det akutte sykdomsbildet (1 – 3). Dette burde vært presisert i faktarammen.

Metabolsk alkalose hos intensivpasienter skyldes tap av klor (Cl ), mens hypoalbuminemi og natriumkonsentrasjon spiller en liten rolle (4, 5). Overvåking av væske- og elektrolyttbalansen er viktig for å redusere risikoen for utvikling av metabolsk alkalose. Metabolsk alkalose korrigeres ved tilførsel av ikke-natriumholdige kloridløsninger. Selv ved hypovolemi vil tilførsel av klorid indusere bikarbonaturi og korreksjon av metabolsk alkalose (6).

Viktor Rosival fremhever viktige poenger i sin kommentar vedrørende ketoacidose hos barn. Vårt hovedfokus har vært voksne intensivpasienter, og her er holdningene til å korrigere metabolsk acidose restriktiv. Gelbach anbefaler ikke å korrigere laktacidose, men å gi bikarbonat ved hyperkloremisk acidose (7). Surviving Sepsis Campaigns retningslinjer anbefaler ikke bikarbonatbehandling så lenge pH-verdien er over 7,15 (8).

1

Antonini B, Piva S, Paltenghi K et al. The early phase of critical illness is a progressive acidic state due to unmeasured anions. Eur J Anesthesiol 2008; 25: 566 – 71.

2

Noritomo DT, Soriano FG, Kellum JA et al. Metabolic acidosis in patients with severe sepsis and septic shock: a longitudinal quantitative study. Crit Care Med 2009; 37: 2733 – 9.

3

Murray M, Murray J, Berne T et al. Diagnosis of acid-base derangements and mortality prediction in the trauma intensive care unit: the physiochemical approach. J Trauma 2005; 58: 238 – 43.

4

Kellum JA. Diagnosis and treatment of acid-base disorders. I: Grenvik A, Ayres SM, Holbrook PR et al, red. Textbook of critical care. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2000: 839 – 53.

5

Funk GC, Doberer D, Heinze G et al. Changes of serum chloride and metabolic acid-base state in critical illness. Anaesthesia 2004; 59: 1111 – 5.

6

Galla JH. Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol 2000; 11: 369 – 75.

7

Gelbach BK, Schmidt GA. Bench-to-bedside review: treating acid-base abnormalities in the intensive care unit – the role of buffers. Crit Care 2004; 8: 259 – 65.

8

Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM et al. Surviving sepsis campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Intensive Care Med 2008; 34: 17 – 60.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler