Baard Ingvaldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Baard Ingvaldsen

Baard Ingvaldsen, Hans Erik Heier
30.04.2003
Lite tyder på at liberal albuminbruk er nyttig, bortsett fra for spesielle pasientkategorier Albumin utgjør over halvparten av den totale plasmaproteinmengden i kroppen, og står normalt for 70 – 80...
Nils Smith-Erichsen, Johan Kofstad, Baard Ingvaldsen
12.08.2010
Det er vanlig med syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter. De fleste er moderate og selvbegrensende, men de kan gi patofysiologisk og diagnostisk informasjon. Alvorlige forstyrrelser resulterer...
Nils Smith-Erichsen, Johan Kofstad, Baard Ingvaldsen
18.11.2010
I en kommentar til vår artikkel stusser Erik Waage Nilsen over vår påpekning av at metabolsk acidose er den vanligste syre-base-forstyrrelsen hos intensivpasienter. Han henviser til data fra egen...
Inger Marie Drage, Baard Ingvaldsen, Elizabeth Dorph, Gunnar Bentsen
12.11.2013
Store volumer av saltfattige glukoseoppløsninger som man tradisjonelt har gitt til syke, skadede eller nyopererte barn kan føre til hyponatremi og bør erstattes med væsker som inneholder minst 70...