Baard Ingvaldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Baard Ingvaldsen (f. 1949) er spesialist i anestesiologi og er overlege ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han har utgitt kompendiet Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi og har deltatt i utarbeidingen av kapitlet om væskebehandling i akuttveilederen i pediatri.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Baard Ingvaldsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media