()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en artikkel om syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter i Tidsskriftet nr. 15/2010 hevder Smith-Erichsen og medarbeidere at årsaken til forstyrrelsen er viktigere for utfallet enn graden av avvik (1). Edge og medarbeidere (2) har imidlertid vist at lav pH (= høy konsentrasjon av H+) er årsak til bevissthetsforstyrrelser, t.o.m. koma. Det glykolytiske enzymet fosfofruktokinase er pH-avhengig. Enzymets aktivitet synker med synkende pH (3), og således synker også utnyttelsen av glukose i hjernecellene (4). Derfor er kliniske konsekvenser av synkende blod-pH somnolens – stupor – koma – død i koma (2). Forhøyning og normalisering av lav pH i blodet følges av normalisering av bevisstheten (5).

  Forfatterne hevder videre at det ikke er vist noen sikker klinisk effekt av bufring med natriumbikarbonat ved laktacidose og ketoacidose. Normalisering av lav pH i blodet har foruten melkesyreacidose (5) positiv effekt også ved ketoacidotisk koma: Med infusjoner av alkaliserende løsninger har man oppnådd null letalitet av ketoacidotiskt koma (6).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media