Behandling av syre-base-forstyrrelser

Viktor Rosival Om forfatteren

I en artikkel om syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter i Tidsskriftet nr. 15/2010 hevder Smith-Erichsen og medarbeidere at årsaken til forstyrrelsen er viktigere for utfallet enn graden av avvik (1). Edge og medarbeidere (2) har imidlertid vist at lav pH (= høy konsentrasjon av H+) er årsak til bevissthetsforstyrrelser, t.o.m. koma. Det glykolytiske enzymet fosfofruktokinase er pH-avhengig. Enzymets aktivitet synker med synkende pH (3), og således synker også utnyttelsen av glukose i hjernecellene (4). Derfor er kliniske konsekvenser av synkende blod-pH somnolens – stupor – koma – død i koma (2). Forhøyning og normalisering av lav pH i blodet følges av normalisering av bevisstheten (5).

Forfatterne hevder videre at det ikke er vist noen sikker klinisk effekt av bufring med natriumbikarbonat ved laktacidose og ketoacidose. Normalisering av lav pH i blodet har foruten melkesyreacidose (5) positiv effekt også ved ketoacidotisk koma: Med infusjoner av alkaliserende løsninger har man oppnådd null letalitet av ketoacidotiskt koma (6).

1

Smith-Erichsen N, Kofstad J, Ingvaldsen B. Syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1471-4.

2

Edge JA, Roy Y, Bergomi A et al. Conscious level in children; with diabetic ketoacidosis is related to severity of acidosis and not to blood glucose concentration. Pediatr Diabetes 2006; 7: 11 – 5.

3

Trivedi B, Danforth WH. Effect of pH on the kinetics of frog muscle phosphofructokinase. J biol Chem 1966; 241: 4110 – 2.

4

Van Nimmen D, Weyne J, Demeester G et al. Local cerebral glucose utilization in systemic acidosis. Am J Physiol 1984; 247: R639 – 45.

5

Ahmad S, Beckett M. Recovery from ph 6.38: lactic acidosis complicated by hytpothermia. Emerg Med J 2002; 19: 169 – 71.

6

Fiordalisi I, Novotny NE, Holbert D et al. An 18-yr prospective study of pediatric diabetic ketoacidosis: an approach to minimizing the risk of brain herniation during treatment. Pediatr Diabetes 2007; 8: 142 – 9.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler