Nils Smith-Erichsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Smith-Erichsen

Rolf Haagensen, Nils Smith-Erichsen
20.11.2008
I intensivavsnitt behandles de sykeste eller alvorligst skadede pasientene, ofte er det livstruende organsvikt. Behandlingen er komplisert, den gjennomføres som et samarbeid mellom flere spesialister...
Pål A. Reine, Ulf E. Kongsgaard, Nils Smith-Erichsen
21.10.2004
Blodtransfusjoner har i mange år reddet menneskeliv. Til tross for at risikoen for transfusjonsrelaterte komplikasjoner er lavere nå enn noen gang tidligere, har det de siste 20 år vært et...
Elisabeth Astrup Strand, Øystein Anders Strand, Kjell Block Hellum, Nils Smith-Erichsen, Bjørn Myrvang
28.02.2002
En pasient som ble innlagt i Sentralsykehuset i Akershus (nå Akershus universitetssykehus) i januar 1998 representerte et betydelig diagnostisk og terapeutisk problem. Pasientens sykehistorie ble...
Nils Smith-Erichsen, Audun Fredriksen
28.02.2001
Intensivmedisin er preget av kompliserte problemstillinger og avanserte behandlingsopplegg, noe som krever høy grad av tverrfaglig samarbeid mellom forskjellige spesialiteter og yrkesgrupper for å...
Yvonne Karin Martin, Nils Smith-Erichsen
15.01.2009
Takykardi, økt endetidal CO₂ og muskelspasme under generell anestesi kan være tegn på utvikling av en livstruende tilstand. Anestesileger må ha kjennskap til denne og reagere momentant og adekvat for...
Jan-Erik Berdal, Nils Smith-Erichsen
10.02.2000
Mikrobiologisk diagnostikk ved infeksjonsutløst akutt respirasjonssvikt er vanskelig. Bakteriell nedre luftveisinfeksjon er en vanlig årsak til akutt respirasjonssvikt og rettferdiggjør tidlig...
Nils Smith-Erichsen, Johan Kofstad, Baard Ingvaldsen
12.08.2010
Det er vanlig med syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter. De fleste er moderate og selvbegrensende, men de kan gi patofysiologisk og diagnostisk informasjon. Alvorlige forstyrrelser resulterer...
Nils Smith-Erichsen, Johan Kofstad, Baard Ingvaldsen
18.11.2010
I en kommentar til vår artikkel stusser Erik Waage Nilsen over vår påpekning av at metabolsk acidose er den vanligste syre-base-forstyrrelsen hos intensivpasienter. Han henviser til data fra egen...
Nils Smith-Erichsen
04.03.2011
Halperin, Mitchell L. Goldstein, Marc B. Kamel, Kamel S. Fluid, electrolyte, and acid-base physiology A problem-based approach. 4. utg. 596 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010...