Sentrale politikere på landsstyremøtet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utfordringer i helsetjenesten er tema under den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet i Bodø i begynnelsen av juni.

  Landsstyremøtets første dag er, som tidligere år, viet helsepolitisk debatt. Tema for årets debatt er utfordringer i helsetjenesten. Torunn Janbu, Legeforeningens president, helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, Høyres leder Erna Solberg og Frps leder Siv Jensen vil innlede til debatt.

  Landsstyremøtet har som gjennomgående overordnet tema – kvalitet i helsetjenesten, både i forhold til kvalitet i pasientbehandlingen, i utdanning av leger, i forskning og i organisering av helsetjenesten.

  Drøfter spesialistutdanningen

  Drøfter spesialistutdanningen

  God spesialistutdanning er en forutsetning for gode helsetjenester, og målet bør og må være en stadig bedre spesialisthelsetjeneste til befolkningen, mener Legeforeningen. Etter et omfattende arbeid med utredning av spesialistutdanningen gjennom hele 2007 og med påfølgende høring til relevante organisasjonsledd i 2008 har sentralstyret vedtatt flere spesifiserte utredningsarbeider for behandling under landsstyremøtet. Som bakteppe til drøftingen har delegatene fått tilsendt et foreløpig utkast til hefte om spesialistutdanningen av leger.

  Forskning og endring i turnustjenesten

  Forskning og endring i turnustjenesten

  Av andre viktige saker som vil bli debattert under landsstyremøtet er medisinsk forskning. Legeforeningen har igangsatt et omfattende forskningsprosjekt, og status for arbeidet legges frem på landsstyremøtet med påfølgende debatt om veien videre.

  Landsstyret vil også drøfte endringene i turnustjenesten. Landsstyret har hatt på høring turnusrådets rapport om en ny ordning for praktisk tjeneste i fremtiden – basistjeneste etter grunnutdanning, og landsstyret bes om å gi sentralstyret rammer og fullmakt for en videre dialog med helsemyndighetene om endring av turnustjenesten.

  Nytt prinsipp- og arbeidsprogram

  Nytt prinsipp- og arbeidsprogram

  Landsstyret skal også vedta nytt Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 1.9. 2009 – 31.8. 2011, i tillegg til en rekke utdanningssaker, både når det gjelder forslag om å opprette nye spesialiteter og om forslag til endrende spesialistregler.

  Valg

  Valg

  Annethvert år velger landsstyret nytt sentralstyre. Årets valg skjer på landsstyrets siste dag, fredag 5. juni.

  I tillegg til valg av nytt sentralstyre skal landsstyret denne gang også velge nytt råd for legeetikk for perioden 1.1. 2010 – 31.12. 2013 samt nye medlemmer for to år til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media