Mange gode kandidater

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Legeforeningen vil få et godt sentralstyre også i neste periode, sier valgkomiteens leder Ottar Grimstad.

  Ottar Grimstad er valgkomiteens leder. Foto Mark Cabot
  Ottar Grimstad er valgkomiteens leder. Foto Mark Cabot

  Ottar Grimstad, leder av valgkomiteen i Legeforeningen, har lang fartstid i organisasjonen. Han har vært leder i Møre og Romsdal legeforening, vært medlem av sentralstyret i flere perioder og er nå igjen leder av lokalforeningen. Han er til daglig fastlege på Hareid. Grimstad får travle tider sammen med resten av valgkomiteen for å snekre sammen et forslag til nytt sentralstyre som landsstyremøtet i Bodø skal ta stilling til og stemme over. I tillegg til forslagene fra valgkomiteen, er det anledning til å fremme kandidater i møtet.

  – Det er to offisielle kandidater til presidentvervet, sittende president Torunn Janbu og leder av Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen. Hva legger valgkomiteen vekt på når den skal sammensette et sentralstyre hvor det er flere kandidater til toppvervet?

  – Valgkomiteen vil legge vekt på å foreslå et godt sentralstyre med bred kompetanse som er egnet til å lede Legeforeningen videre på en god måte, sier Grimstad.

  – Komiteen har mottatt 16 forslag på forslagsentralstyremedlemmer, i tillegg til presidentkandidatene. Hvordan vil komiteen arbeide videre?

  – Vi har deltatt på en del arenaer, hatt samtaler med medlemmer i forskjellige sammenhenger og gått gjennom forslagene fra organisasjonsleddene. Vi møtes i Oslo i mai for samtaler med en del sentrale personer og legger videre strategi for arbeidet der. Vi har fått så mange gode forslag fra organisasjonsleddene at vi ikke har hatt behov for å gå ut og lete aktivt etter folk, forteller han.

  – Søker dere utenfor det «tradisjonelle» organisasjonsapparatet for å finne kandidater som kan komme inn med annen kompetanse i sentrale posisjoner, eller vurderes det som lite trolig at en slik kandidat vil kunne bli valgt?

  – Det er viktig at sentralstyret har tillit blant medlemmene og en kontaktflate som gjør at de kan bringe synspunkter inn fra tillitsvalgte i alle slags organisasjonsledd og andre medlemmer. Samtidig må de kunne omsette dette til en samlende og god politikk for heile foreninga. Ut fra dette bør kandidatene ha en organisasjonsmessig forankring og tillit i organisasjonen, forteller han.

  Valgkomiteen vil sende ut skriftlig informasjon til landsstyret om hvilke personer de har mottatt forslag på og deres faglige bakgrunn, sammen med landsstyrepapirene to til tre uker før møtet.

  – Vi har så mange gode kandidater å velge mellom at jeg er ikke i tvil om at Legeforeningen skal få et godt sentralstyre i neste periode også, sier valgkomiteens leder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media