Ellen Juul Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Juul Andersen

Ellen Juul Andersen
27.05.2019
– Arbeidsmedisin har både bredde og dybde nok til å være utfordrende og interessant for leger, sier leder i Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM), Laila Torp. I BEDRIFTEN: Laila Torp (bildet) er...
Ellen Juul Andersen
06.05.2019
– Brystkirurgifaget har de senere årene gått fra omfattende til mindre kirurgi, med fokus på bedre kosmetisk resultat. POSITIV UTVIKLING. Det har skjedd en rivende utvikling...
Ellen Juul Andersen
08.04.2019
– Medikamentmangel på anestesivdelinger skaper utfordringer og gjør arbeidshverdagen krevende for anestesiologene, sier Siri Tau Ursin. SPENNENDE: Siri Tau Ursin ser frem til...
Ellen Juul Andersen
25.03.2019
– Våre medlemmer er opptatt av å være talspersoner for alvorlig syke og kronisk syke barn, sier Barnelegeforeningens leder Ketil Størdal. IVARETAR DE SYKE BARNA: Ketil...
Ellen Juul Andersen
11.03.2019
Tove Myrbakk er tildelt Ellisif Wessels minnepris for sitt store og langvarige engasjement for helsetjenesten i distrikts-Norge. VERDIG PRISVINNER: Tove Myrbakk mottok et trykk av den samiske...
Ellen Juul Andersen
11.03.2019
– Lungefaget byr på spennende utfordringer og et veldig godt faglig miljø, sier Aina Akerø i Norsk forening for lungemedisin. FIT FOR FLIGHT?: Aina Akerø illustrerer...
Ellen Juul Andersen
25.02.2019
– Det er en fallitterklæring at mange fylker i Norge nesten ikke har endokrinologer. TRENGER FLERE ENDOKRINOLOGER: Professor Eystein Husebye leder Norsk endokrinologisk forening. Han ønsker flere...
Ellen Juul Andersen
28.01.2019
Norge ligger på topp i Europa blant pasienter med langvarige smerter. Norsk forening for smertemedisin ønsker derfor økt kunnskap og kompetanse på området...
Ellen Juul Andersen
14.01.2019
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin er bekymret for utviklingen når det gjelder behandling av eldre i helsetjenesten. Leder Kjellaug Enoksen påpeker at viktigheten av foreningens arbeid...
Ellen Juul Andersen
10.12.2018
Gynekolog Rolf Kirschner har i hele sitt yrkesaktive liv vært en pådriver for å bedre omsorgen for mor og barn. PÅDRIVER: Rolf Kirschner nyter høy anerkjennelse for sitt arbeid for kvinnehelse i...
Ellen Juul Andersen
10.12.2018
Vi arbeider med å gjøre rus- og avhengighetsmedisin mer synlig slik at det virkelig blir prioritert i helseforetakene, sier Guri Spilhaug. OPPTATT AV HELE PASIENTEN: Guri Spilhaug mener det er mye...
Ellen Juul Andersen
30.10.2018
Vår oppgave er å ivareta rammeforutsetningene for en god spesialistutdanning slik at det utdannes gode kirurger, sier leder i Norsk kirurgisk forening, Inge Glambek. KIRURGI ER HÅ...
Ellen Juul Andersen
15.10.2018
– Om noen år vil kirurgisk behandling av leddgiktpasienter være en sjeldenhet, sier leder i Norsk revmatologisk forening Helena Andersson. I RIVENDE UTVIKLING: Helena Andersson ser...
Ellen Juul Andersen
01.10.2018
Utfordringer og muligheter i øyefaget var overskriften da Norsk oftalmologisk forening arrangerte Nordisk oftalmologisk kongress i Oslo i august. INSPIRERENDE: Å tilrettelegge for godt...
Ellen Juul Andersen
17.09.2018
Norsk radiologisk forening vil redusere bruken av undersøkelser som ikke er nyttige for pasientene gjennom dialog mellom pasient og lege. Nestleder Helga Brøgger i Norsk radiologisk forening. Foto:...
Ellen Juul Andersen
17.09.2018
Rogaland legeforening passerte nylig 2 000 medlemmer. Dermed øker lokalforeningens representasjon til landsstyret til to delegater fra 2020. STØTTEGRUPPENS VIRKSOMHET BILR STADIG...
Ellen Juul Andersen
03.09.2018
– Er det en ting jeg vil fremheve i vår forening, er det evnen og viljen til samarbeid på tvers av foretak og laboratorier, sier Andreas Austgulen Westin, leder av Norsk forening for klinisk...
Ellen Juul Andersen
03.09.2018
Sosiale og faglige treffpunkter er viktige i en lokalforening. Hordaland legeforening har funnet en form som engasjerer medlemmene. ENGASJEMENT OG BEGEISTRING: Tidligere utenrikskorrespondent i NRK...
Ellen Juul Andersen
08.05.2018
Lederen i Oslo legeforening advarer mot kortsiktige vedtak i omleggingen av sykehustilbudet i hovedstadsområdet. SYKEHUSSTRUKTUR ENGASJERER: Leder i Oslo legeforening Kristin Hovland mener...
Ellen Juul Andersen
12.12.2017
Hordaland legeforening tilbyr kurs for ferske og erfarne leger som vil lære om god drift av fastlegekontor og spesialistpraksis. ØNSKET AV MANGE: Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening håper kurset...