Knut Wester

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Wester

Knut Wester
03.05.2019
Barnelegeforeningen må legge frem dokumentasjon på at triaden av subduralt blod, retinablødninger og hjerneskade er ensbetydende med filleristing. I et innlegg i Tidsskriftet spurte jeg hvorvidt alle...
Knut Wester
30.01.2019
Consensus is good, but not at the cost of scientific documentation. In a Perspectives article in the Journal of the Norwegian Medical Association I questioned the quality of the medical documentation...
Knut Wester
15.01.2019
Konsensus er bra, men ikke på bekostning av vitenskapelig dokumentasjon. I en kronikk i Tidsskriftet satte jeg spørsmålstegn ved kvaliteten av den medisinske dokumentasjon som ligger bak antakelsen...
Knut Wester
27.09.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1422–4. I Tidsskriftet nr. 15/2018, s. 1424, skal referanse 4 være: Binenbaum G, Mirza-George N, Christian CW et al. Odds of abuse associated with retinal hemorrhages...
Knut Wester
28.09.2018
There is cause for concern over uncertainty associated with the diagnosis of shaken baby syndrome. We must have scientifically valid evidence in such cases. Illustration: Espen Friberg The physical...
Knut Wester
27.09.2018
Det er grunn til bekymring om usikkerheten ved diagnostiseringen i filleristingssaker. Jeg etterlyser vitenskapelig holdbar dokumentasjon i disse sakene. Illustrasjon: Espen Friberg Fysisk...
Morten Lund-Johansen, Jon Wigum Dahl, Grete Marie Eilertsen, Knut Wester
18.09.2017
There are more African doctors working in western countries than in Africa. Many do not return home after completing their education in the USA or Europe. Western training programmes for African...
Terje Sundstrøm, Knut Wester
11.10.2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte...
Terje Sundstrøm, Knut Wester
05.10.2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte...
Knut Wester
06.09.2007
I den nevrologiske og nevrokirurgiske kliniske diagnostikk spiller de såkalte nevrologiske utfall fortsatt en stor rolle. Jeg vil tro at alle leger, ikke bare spesialister i nevrofagene, vet at en...
Knut Wester
29.03.2007
Pitt, P. The scalpel and the kukri A surgeon & his family’s adventures among the Gurkhas. 248 s, ill. London: RSM Press, 2005. Pris GBP 15 ISBN 0-95-520590-5 Dette er andre bind av major Peter...
Knut Wester
29.03.2007
Dalsegg, AS. Mer enn kirurgi Institutt for kirurgisk forskning i 40 år. 66 s, ill. Oslo: Rikshospitalet, 2006. Pris gratis Ingen ISBN Institutt for kirurgisk forskning ved Universitetet i Oslo kunne...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
26.06.2008
I Norden er mortaliteten etter hodeskade 12,6 per 100 000 innbyggere. 450 – 500 personer dør hvert år i Norge av hodeskade ( 1 ). I tillegg overlever mange etter en ulykke med livslang...
Knut Wester
26.06.2008
AA, Cohen-Gadol DD., Spencer The legacy of Harvey Cushing Profiles of patient care. 568 s, ill. New York, NY: Thieme, 2006. Pris USD 130 ISBN 978-3-13-147861-0 Harvey Cushing (1869 – 1939) er allment...
Knut Wester
11.09.2008
Vertosick, F. When the air hits your brain Tales from neurosurgery. 272 s. London: Norton, 2008. Pris GBP 10 ISBN 978-0-393-33049-6 Jeg var ganske negativt innstilt da jeg begynte å lese denne boken...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
12.02.2009
Per Størsets kritikk av de publiserte skandinaviske retningslinjene for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader er berettiget. Han peker på et generelt problem i vekting og tolking av...
Knut Wester
05.10.2006
Schmidek, Henry H. Roberts, David W. Operative neurosurgical techniques 5. utg. Indications, methods, and results, 2 bd. 2 576 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 386 ISBN 0 -7216...
Knut Wester
14.12.2006
Bliss, Michael Harvey Cushing A life in surgery. 591 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 24 ISBN 0-19-516989-1 Å anmelde en biografi om en betydelig person kan være vanskelig. Når...
Kay Müller, Bertil Romner, Tor Ingebrigtsen, Knut Waterloo, Knut Wester
27.04.2006
Pasienter med lett hodeskade har Glasgow Coma Scale skåre 14 eller 15 ved klinisk undersøkelse ( 2 ). Håndteringen og observasjonen i akuttfasen har som siktemål å avdekke, og derved hindre,...
Knut Wester
05.01.2006
Som andre kirurgiske fag har nevrokirurgien gjennomgått en nesten revolusjonerende utvikling de siste tiår. Den aller viktigste årsaken er utviklingen av databasert radiologi. Fordi...