Terje Sundstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrokirurgisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 1

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: idé, utforming og design, utarbeiding og revisjon av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Terje Sundstrøm er overlege og førsteamanuensis. Han er medlem av Norsk hjernesvulstkonsortium (NBTC).

Artikler av Terje Sundstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media