Snorre Sollid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Snorre Sollid

Snorre Sollid
25.09.2008
Mårten Sandberg og medarbeidere trekker frem i hovedsak tre forhold ved de skandinaviske retningslinjene for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader. Kommentarene er berettiget og var i...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
26.06.2008
I Norden er mortaliteten etter hodeskade 12,6 per 100 000 innbyggere. 450 – 500 personer dør hvert år i Norge av hodeskade ( 1 ). I tillegg overlever mange etter en ulykke med livslang...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
12.02.2009
Per Størsets kritikk av de publiserte skandinaviske retningslinjene for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader er berettiget. Han peker på et generelt problem i vekting og tolking av...
Snorre Sollid
27.04.2006
Denne kasuistikken belyser viktige momenter ved håndteringen av pasienter med livstruende sykdom i hjernen. Dekomprimerende kraniektomi er aktuell behandling for flere pasientgrupper som i dag...
Tor Ingebrigtsen, Snorre Sollid, Martin MacFarlane, Tore Dahlberg
18.12.2003
Skadelidte var 21 år og arbeidet som mannskap på Lance (fig 1). 25.1.2001 lånte han en snøscooter for å kjøre tur sammen med to andre. Han mistet kontrollen over kjøretøyet, ble kastet av og pådrog...
Terje Sundstrøm, Snorre Sollid, Knut Wester
19.05.2005
Traumer er den viktigste dødsårsak i befolkningen under 45 år i den vestlige verden ( 1 ). Alvorlige hodeskader er årsak til mer enn 40 % av alle traumedødsfall ( 1  –  3 ), og samtidig en viktig...