Bertil Romner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bertil Romner

Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
26.06.2008
I Norden er mortaliteten etter hodeskade 12,6 per 100 000 innbyggere. 450 – 500 personer dør hvert år i Norge av hodeskade ( 1 ). I tillegg overlever mange etter en ulykke med livslang...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
12.02.2009
Per Størsets kritikk av de publiserte skandinaviske retningslinjene for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader er berettiget. Han peker på et generelt problem i vekting og tolking av...
Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner
19.10.2006
Ved lette hodeskader anbefales CT- undersøkelse og poliklinisk behandling. En ny svensk studie styrker denne anbefalingen. I skandinaviske retningslinjer for håndtering av hodeskader anbefales CT-...
Kay Müller, Bertil Romner, Tor Ingebrigtsen, Knut Waterloo, Knut Wester
27.04.2006
Pasienter med lett hodeskade har Glasgow Coma Scale skåre 14 eller 15 ved klinisk undersøkelse ( 2 ). Håndteringen og observasjonen i akuttfasen har som siktemål å avdekke, og derved hindre,...
Tor Ingebrigtsen, Ingunn R. Rise, Knut Wester, Bertil Romner, Carsten Kock-Jensen
30.06.2000
Basert på en artikkel publisert i Journal of Trauma (49) I de skandinaviske land er insidensen av sykehusinnleggelse på grunn av hodeskade om lag 200 per 100 000 innbyggere per år (1 – 4). De fleste...
Tor Ingebrigtsen, Bertil Romner
18.09.2012
Statens strålevern uttrykker bekymring for strålebelastning som følge av økende bruk av CT-undersøkelse. Kan riktigere anvendelse av retningslinjer og innføring av hjerneskademarkøren S100B redusere...