Tor Melberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Melberg

Charlotte Sæland, Tor Melberg, Nigussie Bogale
02.05.2017
Spontan koronar arteriedisseksjon er en uvanlig årsak til akutt koronarsyndrom og plutselig hjertedød. Tilstanden er vanligst hos yngre til middelaldrende kvinner. Spontan koronar arteriedisseksjon...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
12.01.2006
Vår artikkel i Tidsskriftet ( 1 ) utløste en mediestorm som vi ikke hadde mulighet til å kontrollere, ei heller korrigere. Vi vil derfor primært kommentere forhold som angår artikkelen i Tidsskriftet...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Jan Erikssen påpeker at utvalget av sykehus er sterkt skjevfordelt. Bortsett fra i Helse Øst mener vi at sammensetningen av sykehus er rimelig bra balansert både med hensyn til geografi, til...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925 – 8 I Tidsskriftet nr. 21/2005, s. 2927, tabell 4, 3. kolonne – bruk av streptokinase hos kvinner: Antall kvinner skal være 54 .
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
03.11.2005
Akutt koronarsyndrom, som omfatter akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris, er en hyppig årsak til innleggelser i sykehus. Årlig får ca. 12 000 personer her i landet diagnosen akutt...