Tor Melberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tor Melberg (f. 1958) er ph.d., spesialist i hjertesykdommer med spesialkompetanse innen invasiv kardiologi og avdelingssjef. Han hadde ideen og har vært med på utforming og revisjon og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kardiologisk avdeling

Stavanger universitetssjukehus

Artikler av Tor Melberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media