Unni Sveen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unni Sveen

Erik Bautz-Holter, Unni Sveen, Helene Søberg, Cecilie Røe
01.02.2007
Ordet rehabilitering brukes i mange sammenhenger, men den egentlige betydningen er å «gjeninnsette i verdighet» ( 1 ). Denne fortolkningen henspeiler på den enkeltes mulighet og behov for å komme...
Torgeir Bruun Wyller, Torunn Askim, Vibeke Graver, Unni Sveen
15.02.2007
Det er ikke alltid lett å finne gode norske oversettelser for fremmedspråklige faguttrykk. Bruk av vott under trening med begrenset bruk av frisk side. Foto Munkvoll Rehabiliteringssenter, St. Olavs...
Cecilie Røe, Unni Sveen, Ole Jo Kristoffersen, Bjarte Fossen, Nini Hammergren, Vibeche Thon Iversen, Kristin Hannestad, Erik Bautz-Holter
04.12.2008
Hensikten med Verdens helseorganisasjons (WHO) utvikling av en internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) var å sette sykdom inn i et videre perspektiv. Sykdommenes...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
I klinisk arbeid med eldre og pasienter med rehabiliteringsbehov benyttes ofte standardiserte skåringsverktøy. Slike kan være nyttige for å evaluere, dokumentere og kommunisere pasienters...
Torgeir Bruun Wyller, Unni Sveen
28.02.2002
En 82 år gammel kvinne ble lagt inn i sykehus med plutselig oppstått halvsidig kraftsvikt. Ved undersøkelse neste dag var det normal og sidelik kraft i alle fire ekstremiteter, og talen var normal...
Torgeir Bruun Wyller, Jan-Åge Olsen, Rita Romskaug, Mona Michelet, Beate Roland Deacon, Elisabeth Kjelgaard, Lene Angeltveit, Unni Sveen
20.10.2005
Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer ( 1 ). Språklige symptomer (afasi) er relativt godt kjent. Kunnskapen om ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
25.02.2010
Anne-Kristine Schanke & Hilde Bergersen kommenterer i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) vårt innlegg om skåringsverktøy i geriatri og rehabilitering ( 2 ). Vi takker for kommentaren, som gir oss...