Unni Sveen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unni Sveen

Torgeir Bruun Wyller, Torunn Askim, Vibeke Graver, Unni Sveen
15.02.2007
Det er ikke alltid lett å finne gode norske oversettelser for fremmedspråklige faguttrykk. Bruk av vott under trening med begrenset bruk av frisk side. Foto Munkvoll Rehabiliteringssenter, St. Olavs...
Erik Bautz-Holter, Unni Sveen, Helene Søberg, Cecilie Røe
01.02.2007
Ordet rehabilitering brukes i mange sammenhenger, men den egentlige betydningen er å «gjeninnsette i verdighet» ( 1 ). Denne fortolkningen henspeiler på den enkeltes mulighet og behov for å komme...
Cecilie Røe, Unni Sveen, Ole Jo Kristoffersen, Bjarte Fossen, Nini Hammergren, Vibeche Thon Iversen, Kristin Hannestad, Erik Bautz-Holter
04.12.2008
Hensikten med Verdens helseorganisasjons (WHO) utvikling av en internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) var å sette sykdom inn i et videre perspektiv. Sykdommenes...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
I klinisk arbeid med eldre og pasienter med rehabiliteringsbehov benyttes ofte standardiserte skåringsverktøy. Slike kan være nyttige for å evaluere, dokumentere og kommunisere pasienters...
Torgeir Bruun Wyller, Unni Sveen
28.02.2002
En 82 år gammel kvinne ble lagt inn i sykehus med plutselig oppstått halvsidig kraftsvikt. Ved undersøkelse neste dag var det normal og sidelik kraft i alle fire ekstremiteter, og talen var normal...
Torgeir Bruun Wyller, Jan-Åge Olsen, Rita Romskaug, Mona Michelet, Beate Roland Deacon, Elisabeth Kjelgaard, Lene Angeltveit, Unni Sveen
20.10.2005
Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer ( 1 ). Språklige symptomer (afasi) er relativt godt kjent. Kunnskapen om ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
25.02.2010
Anne-Kristine Schanke & Hilde Bergersen kommenterer i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) vårt innlegg om skåringsverktøy i geriatri og rehabilitering ( 2 ). Vi takker for kommentaren, som gir oss...