Rita Romskaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rita Romskaug

Torgeir Bruun Wyller, Jan-Åge Olsen, Rita Romskaug, Mona Michelet, Beate Roland Deacon, Elisabeth Kjelgaard, Lene Angeltveit, Unni Sveen
20.10.2005
Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer ( 1 ). Språklige symptomer (afasi) er relativt godt kjent. Kunnskapen om ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-...
Rita Romskaug, Torgeir Bruun Wyller
21.02.2012
Fra å være institusjoner med hovedvekt på pleie og omsorg er sykehjemmene i de senere år blitt betydelig endret. Pasientene er blitt eldre og skrøpeligere, og et sammensatt sykdomsbilde stiller høye...
Rita Romskaug, Torgeir Bruun Wyller
09.04.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 tar Camilla Bystad & Georg Sager for seg polyfarmasi hos eldre ( 1 ). Polyfarmasi øker risikoen for både bivirkninger, interaksjoner og andre legemiddelrelaterte...