Beate Roland Deacon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beate Roland Deacon

Torgeir Bruun Wyller, Jan-Åge Olsen, Rita Romskaug, Mona Michelet, Beate Roland Deacon, Elisabeth Kjelgaard, Lene Angeltveit, Unni Sveen
20.10.2005
Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer ( 1 ). Språklige symptomer (afasi) er relativt godt kjent. Kunnskapen om ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-...