TILBAKETREKKING AV ARTIKKEL

Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr Om forfatterne
Artikkel

Tilbaketrekkingsbrev

Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging (1). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner i konsensusmøte og den samlede kliniske erfaring hos forfatterne. Forfatterne erkjenner at på grunn av manglende årvåkenhet i skriveprosessen er store deler av artikkelen oversatt fra en tidligere publisert oversiktsartikkel om samme tema (2). Forfatterne beklager dette sterkt og trekker derfor artikkelen tilbake.

Anbefalte artikler