TILBAKETREKKING AV ARTIKKEL

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  We hereby retract the review article on Optic neuritis – diagnosis, treatment and follow up (1). The article was based on a broad search in the literature, a consensus meeting, and the authors – collected clinical experience. The authors recognise that due to negligence in the writing process, large sections of the paper are simply translated from a previously published rewiew paper on the same topic (2). We hereby offer our formal apologies for this error and retract our paper.

  Artikkel
  Tilbaketrekkingsbrev

  Tilbaketrekkingsbrev

  Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging (1). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner i konsensusmøte og den samlede kliniske erfaring hos forfatterne. Forfatterne erkjenner at på grunn av manglende årvåkenhet i skriveprosessen er store deler av artikkelen oversatt fra en tidligere publisert oversiktsartikkel om samme tema (2). Forfatterne beklager dette sterkt og trekker derfor artikkelen tilbake.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media