TILBAKETREKKING AV ARTIKKEL

Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr Om forfatterne

Tilbaketrekkingsbrev

Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging (1). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner i konsensusmøte og den samlede kliniske erfaring hos forfatterne. Forfatterne erkjenner at på grunn av manglende årvåkenhet i skriveprosessen er store deler av artikkelen oversatt fra en tidligere publisert oversiktsartikkel om samme tema (2). Forfatterne beklager dette sterkt og trekker derfor artikkelen tilbake.

1

Midgard R, Seland JH, Hovdal H, Celius EG, Eriksen K, Jensen D, Heger H, Mellgren SI, Wexler A, Beiske AG, Myhr K-M. Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 425 - 8.

2

Hickman SJ, Dalton CM, Miller DH et al. Management of acute optic neuritis. Lancet 2002; 360: 1953 - 62.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler