Svein Ivar Mellgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Ivar Mellgren

Svein Ivar Mellgren, Christian Vedeler
25.09.2003
Arvelige nevropatier utgjør en relativt stor andel av perifere nevropatier. I en pasientserie ved Mayo Clinic hadde 42 % av de udiagnostiserte nevropatier arvelig etiologi ( 1 ). Charcot-Marie-Tooths...
Rune Midgard, Antonie Giæver Beiske, Elisabeth Gulowsen Celius, Ditlev Jensen, Harald Hovdal, Svein Ivar Mellgren, Kjell-Morten Myhr
15.05.2003
Diagnostikk av multippel sklerose er vesentlig basert på sykehistorie og funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse. Supplerende parakliniske undersøkelser er ikke spesifikke for multippel sklerose,...
Svein Ivar Mellgren, Roald Omdal, Einar Fosse, Astrid Skjesol, Lasse Göransson, Sigurd Lindal
10.08.2001
Pasienter med smerter i føttene, ofte av brennende karakter, er en relativt vanlig type pasienter i klinisk praksis og spesielt ved nevrologiske poliklinikker. Klinisk undersøkelse kan eventuelt...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
11.08.2005
Tilbaketrekkingsbrev Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging ( 1 ). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
17.02.2005
Trukket tilbake Les tilbaketrekkingsbrevet Optikusnevritt er en vanlig tilstand med en insidens på 1 – 5/100 000 per år, hyppigst i aldersgruppen 20 – 49 år, der kvinner affiseres oftere enn menn ( 1...
Einar Laukli, Svein Ivar Mellgren, Ari Rinne
17.02.2005
Professor i øre-nese-hals-sykdommer ved Universitetet i Tromsø, Lars-Eric Stenfors, døde 10.12. 2004 etter sykdom som rammet ham det siste året. Han var født 3.10. 1941 i Närpes i Österbotten,...
Christian A. Vedeler, Svein Ivar Mellgren, Roald Omdal, Torberg Torbergsen, Jan Aasly
09.09.2010
Intravenøs IgG-behandling (IVIG) er behandling med høyrenset IgG fremstilt fra plasma fra flere tusen blodgivere. Preparatet brukes som lavdoseterapi, dvs. 300 – 500 mg/kg, til pasienter med primær...
Svein Ivar Mellgren
09.08.2011
Hilton-Jones, David Freebody, Jane Stein, Jane Neuromuscular disorders in the adult A practical manual. 200 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 22 ISBN 978-0-19-958035-4...
Sissel Løseth, Svein Ivar Mellgren, Sigrun Kierulf Brækken, Kristin Ørstavik
12.01.2016
Torberg Torbergsen Torberg Torbergsen døde uventet 6. august 2015, 78 år gammel. Med han er en av Norges mest fremtredende fagpersoner innen nevrologi og klinisk nevrofysiologi gått bort. Han ble...
Svein Ivar Mellgren, Jarl Bøgwald, Lars Uhlin-Hansen, Terje Larsen
03.05.2016
Ari Ensio Rinne Det er med sorg vi nylig mottok melding fra Finland om at tidligere professor ved Universitetet i Tromsø Ari Ensio Rinne gikk bort 30.12. 2015. Rinne ble født 20.4. 1947 i Kiikala,...