Antonie Giæver Beiske

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Antonie Giæver Beiske

Jan Petter Larsen, Antonie Giæver Beiske, Svein Ivar Bekkelund, Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming, Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende sykdom. Diagnosen forutsetter typiske patologiske forandringer i spesielle deler av hjernen og tilstedeværelse av et karakteristisk motorisk...
Antonie Giæver Beiske
09.03.2006
For å skaffe Norge et olympisk gull må et utall barn mobiliseres i starten. Drømmen om å bli god, er en pådriver i prosessen. Den sunneste spin-off-effekten av denne mobiliseringen er alle dem som...
Rune Midgard, Antonie Giæver Beiske, Elisabeth Gulowsen Celius, Ditlev Jensen, Harald Hovdal, Svein Ivar Mellgren, Kjell-Morten Myhr
15.05.2003
Diagnostikk av multippel sklerose er vesentlig basert på sykehistorie og funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse. Supplerende parakliniske undersøkelser er ikke spesifikke for multippel sklerose,...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
11.08.2005
Tilbaketrekkingsbrev Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging ( 1 ). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner...
Christofer Lundqvist, Trond Nystedt, Ola Reiertsen, Ragnvald Grotli, Antonie Giæver Beiske
06.10.2005
Parkinsons sykdom er en progredierende lidelse. I Norge er prevalensen 1/1 000 ( 1 ). Sykdommen er definert av de motoriske symptomene hypokinesi, rigiditet og tremor ( 2 ). Tidlig i forløpet er...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
17.02.2005
Trukket tilbake Les tilbaketrekkingsbrevet Optikusnevritt er en vanlig tilstand med en insidens på 1 – 5/100 000 per år, hyppigst i aldersgruppen 20 – 49 år, der kvinner affiseres oftere enn menn ( 1...
Antonie Giæver Beiske
13.12.2011
Ventelistegarantien forverret situasjonen for kronikerne. Rutinesvikten som nå er avdekket ved Helse Sør-Øst når det gjelder innkalling av pasienter til kontroll, kunne vært unngått dersom man hadde...