Harald Hovdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Harald Hovdal (f. 1947) er spesialist i nevrologi og er overlege med spesialkompetanse og fagansvar for multippel sklerose.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

St. Olavs hospital

Artikler av Harald Hovdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media