Magnhild Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnhild Rasmussen

Synnøve M. Jensen, Kjell Arne Arntzen, Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Laurence A. Bindoff
26.09.2018
Landsdekkende oversikt over pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer i Muskelregisteret er viktig for å sikre god behandling. Helseforetakene må hjelpe til med registreringene. Norsk register...
Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Kjell Arne Arntzen, Laurence A. Bindoff
17.09.2018
Vi er bekymret for mangelen på fysioterapeuter som har kompetanse på sjeldne medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander. Pasienter med medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander kan debutere...
Nina Eide Hasselberg, Knut Erik Berge, Magnhild Rasmussen, Andreas Früh, Kristin Ørstavik, Kristina Hermann Haugaa
08.01.2018
En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av...
Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen, Jon Barlinn, Kjersti Ramstad, Petter Strømme, Inger Sandvig, Tore Selberg
21.08.2017
Tidligere overlege Ruth Bostad fra Oslo døde 20. mai 2017. Hun ble 84 år gammel. Ruth tok sin medisinske embetseksamen i 1957 og ble spesialist i barnesykdommer i 1966. I hele sitt yrkesaktive liv...
Petra Aden, Ellen J. Annexstad, Espen Lien, Jasmina Majkic Tajsic, Nanette Mjellem, Magnhild Rasmussen
19.01.2017
Barn med muskelsykdommer utgjør en viktig gruppe innen barnenevrologien. Noen av tilstandene er svært alvorlige og krever omfattende tverrfaglig behandling og tilrettelegging. Det er en viss...
Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen
20.05.2001
Cerebral parese er en nevrologisk funksjonsforstyrrelse med sammensatte symptomer og funn, hvor både type, omfang og alvorlighetsgrad varierer. Rent definisjonsmessig er cerebral parese en...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Astrid Nustad, Ola H. Skjeldal
11.08.2005
Infantile spasmer er en alvorlig epilepsiform som spesielt forekommer i spedbarnsalderen. Ved et typisk anfall bøyer barnet hodet fremover, slår ut med armene og bøyer, eller sjeldnere strekker, i...
Bjug Åkre, Magnhild Rasmussen, Rigmor Lundby
22.01.2004
Pyridoksinavhengige krampar er ein autosomalt recessiv arveleg stoffskiftesjukdom som fører til alvorlege, langvarige krampar som ikkje kan kontrollerast med konvensjonelle antiepileptika. Tilførsel...
Kjell-Arne Arntzen, Irene Lund, Magnhild Rasmussen, Karin Evy Rønningen, Tone I. Torp, Kristin Ørstavik
23.08.2016
Samorganisering av miljøene som jobber for personer med sjeldne diagnoser, har ført til bedre samarbeid, bedre hjelp til brukerne, økt forskningsaktivitet og økt oppmerksomhet om sjeldne diagnoser...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease to affect children, and one of the most severe. The disease is progressive, hereditary and almost exclusively affects boys ( 1 ). At the...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease to affect children, and one of the most severe. The disease is progressive, hereditary and almost exclusively affects boys ( 1 ). At the...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Ola H. Skjeldal, Astrid Nustad
25.08.2005
Idet vi viser til vår artikkel om infantile spasmer i Tidsskriftet nr. 15/2005 ( 1 ), vil vi gjøre oppmerksom på at de første resultatene fra den engelske prospektive undersøkelsen som er omtalt i...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchennes muskeldystrofi er den vanligste formen for muskelsykdom i barnealder, og en av de mest alvorlige. Sykdommen er progredierende, arvelig og rammer nesten utelukkende gutter ( 1 ). Ved...