Astrid Nustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Nustad

Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Astrid Nustad, Ola H. Skjeldal
11.08.2005
Infantile spasmer er en alvorlig epilepsiform som spesielt forekommer i spedbarnsalderen. Ved et typisk anfall bøyer barnet hodet fremover, slår ut med armene og bøyer, eller sjeldnere strekker, i...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Ola H. Skjeldal, Astrid Nustad
25.08.2005
Idet vi viser til vår artikkel om infantile spasmer i Tidsskriftet nr. 15/2005 ( 1 ), vil vi gjøre oppmerksom på at de første resultatene fra den engelske prospektive undersøkelsen som er omtalt i...