Ola H. Skjeldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola H. Skjeldal

Einar Kinge, Thomas Glott, Ola H. Skjeldal
26.10.2020
Det er 20 år siden det ble foreslått nødvendige tiltak for kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid ved personskade. Mange er ennå ikke innført. I Norge utarbeides årlig flere tusen sakkyndige...
Ola H. Skjeldal
03.09.2018
Examination and treatment of children and adolescents with functional disorders calls for interdisciplinary collaboration and good communication with patients and their relatives. The case history...
Ola H. Skjeldal
03.09.2018
Utredning og behandling av barn og ungdom med funksjonelle lidelser stiller store krav til tverrfaglig samarbeid og god kontakt med pasient og pårørende. Sykehistorien som Gjems & Helgeland...
Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen, Jon Barlinn, Kjersti Ramstad, Petter Strømme, Inger Sandvig, Tore Selberg
21.08.2017
Tidligere overlege Ruth Bostad fra Oslo døde 20. mai 2017. Hun ble 84 år gammel. Ruth tok sin medisinske embetseksamen i 1957 og ble spesialist i barnesykdommer i 1966. I hele sitt yrkesaktive liv...
Ola H. Skjeldal
25.06.2009
Advokat Stein Chr. Hexeberg hevder i Tidsskriftet nr. 7/2009 ( 1 ) at gjeldende grense på 15 % medisinsk invaliditet for at skadelidte skal få menerstatning er tilfeldig og bør fjernes. Jeg vil anta...
Ola H. Skjeldal
23.03.2006
Maria, Bernard L. Current management in child neurology 3. utg. 687 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 107 ISBN 1-55009-292-8 Det finnes i dag en rekke lærebøker som omhandler...
Ola H. Skjeldal
06.05.2004
Barn og ungdom med nevrologisk funksjonshemning har rett til langvarige og koordinerte helsetjenester basert på individuelle planer Målgruppen for barnehabiliteringen er barn med funksjonsvansker som...
Arve Dahl, Ola H. Skjeldal, Andreas Simensen, Håkon E. Dalen, Tone Bråthen, Petra Ahlvin, Ellen Kathrine Svendsby, Anne Sveinall, Per Morten Fredriksen
01.07.2004
Behandlingsreiser til utlandet for pasienter med spesielle kroniske sykdommer finansieres over statsbudsjettet. Flere grupper ønsker slike tilbud. Strumse og medarbeidere rapporterte i 2001 positiv...
Alf Bjørnstad, Ola H. Skjeldal
10.06.2001
Hjerneslag i barnealderen er en relativt sjelden tilstand, med beskrevet insidens på ca. 2,5 tilfeller per 100 000 barn i ulike studier når perinatale komplikasjoner ikke medregnes (1). Av disse er...
Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen
20.05.2001
Cerebral parese er en nevrologisk funksjonsforstyrrelse med sammensatte symptomer og funn, hvor både type, omfang og alvorlighetsgrad varierer. Rent definisjonsmessig er cerebral parese en...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Astrid Nustad, Ola H. Skjeldal
11.08.2005
Infantile spasmer er en alvorlig epilepsiform som spesielt forekommer i spedbarnsalderen. Ved et typisk anfall bøyer barnet hodet fremover, slår ut med armene og bøyer, eller sjeldnere strekker, i...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Ola H. Skjeldal, Astrid Nustad
25.08.2005
Idet vi viser til vår artikkel om infantile spasmer i Tidsskriftet nr. 15/2005 ( 1 ), vil vi gjøre oppmerksom på at de første resultatene fra den engelske prospektive undersøkelsen som er omtalt i...
Ola H. Skjeldal
16.10.2012
Klingberg, Torkel Slik lærer hjernen Hvordan barn husker og lærer. 178 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-530-3441-6 Nevrovitenskap omfatter forskningsbasert kunnskap om...