Ola H. Skjeldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ola H. Skjeldal er spesialist i nevrologi og professor emeritus. Han arbeidet tidligere ved Barneklinikken ved Rikshospitalet. Nå er han forsker ved Nevropsykiatrisk senter ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikt: Han skriver erklæringer for Sandvika Nevrosenters Forum for spesialisterklæringer.

Artikler av Ola H. Skjeldal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media