Ola H. Skjeldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sandvika Nevrosenter

og

Nevropsykiatrisk klinikk

Sahlgrenska sjukhuset

Universitetet i Göteborg

Forfatterbidrag: idé og hovedansvar for utarbeiding av manus.

Ola H. Skjeldal er spesialist i nevrologi og professor emeritus. Han var tidligere ved Barnenevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og involvert i utredning og diagnostikk av hodetraumer.

Artikler av Ola H. Skjeldal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media