Inger Sandvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Sandvig

Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen, Jon Barlinn, Kjersti Ramstad, Petter Strømme, Inger Sandvig, Tore Selberg
21.08.2017
Tidligere overlege Ruth Bostad fra Oslo døde 20. mai 2017. Hun ble 84 år gammel. Ruth tok sin medisinske embetseksamen i 1957 og ble spesialist i barnesykdommer i 1966. I hele sitt yrkesaktive liv...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Astrid Nustad, Ola H. Skjeldal
11.08.2005
Infantile spasmer er en alvorlig epilepsiform som spesielt forekommer i spedbarnsalderen. Ved et typisk anfall bøyer barnet hodet fremover, slår ut med armene og bøyer, eller sjeldnere strekker, i...
Inger Sandvig, Bjørn Tennøe, Ann-Sofie Eriksson
09.03.2006
En ti år gammel tidligere frisk gutt oppsøkte fastlegen på grunn av feilstilling av venstre fot. Moren hadde lagt merke til at han gikk nesten bare på lateralsiden av foten, og han kunne ha problemer...
Magnhild Rasmussen, Inger Sandvig, Ola H. Skjeldal, Astrid Nustad
25.08.2005
Idet vi viser til vår artikkel om infantile spasmer i Tidsskriftet nr. 15/2005 ( 1 ), vil vi gjøre oppmerksom på at de første resultatene fra den engelske prospektive undersøkelsen som er omtalt i...
Imer Önder Slettedal, Hilde Margrete Dahl, Inger Sandvig, Josep Dalmau, Petter Strømme
02.10.2012
Psykiatriske symptomer kombinert med nevrologiske forstyrrelser bør alltid vekke mistanke om organisk årsak. Vi beskriver en ung pasient hvor utredningen avslørte en nylig beskrevet tilstand det...
Kjell Heuser, Karl O. Nakken, Inger Sandvig, Erik Taubøll
12.01.2016
Feberkramper rammer 2 – 5 % av barn i alderen fra seks måneder til fem år. Krampene har vanligvis ingen negative konsekvenser for barnets utvikling, men kan i sjeldne tilfeller være debutsymptomet på...