Anne Elise Eggen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Elise Eggen

Lars Slørdal, Anne Elise Eggen
08.11.2016
Byttet fra digitoksin til digoksin ble risikofylt. Unødig risikofylt. Etter ti år med omhyggelige studier publiserte den engelske legen William Withering i 1785 monografien On the foxglove and some...
Anne Elise Eggen
10.09.2009
Med utgangspunkt i en kommentar fra Gro Hillestad Thune ( 1 ) målbærer Ole Terland bekymringer for blåreseptordningen i Tidsskriftet nr. 12/2009 ( 2 ). Statens legemiddelverk vedtar hvilke legemidler...
Anne Elise Eggen
19.11.2009
Blåreseptnemnda har en rådgivende og kvalitetssikrende funksjon overfor Statens legemiddelverk (SLV) i forbindelse med søknader fra farmasøytisk industri om å få forhåndsgodkjent refusjon og opptak...
Inger Njølstad, Anne Elise Eggen, Maja-Lisa Løchen
12.01.2006
Artikkelen av Tor Melberg og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 21/2005 ( 1 ) medførte store oppslag i mediene om diskriminering av hjertesyke kvinner ( 2  –  4 ). Førsteforfatteren bekreftet i et...
Kjersti Bakken, Ann-Katrin Eriksen, Anne Elise Eggen
09.01.2003
Det er velkjent at behandling med østrogen reduserer frekvens og alvorlighetsgrad av plager som hetetokter, nattesvette og tørre slimhinner i forbindelse med overgangsalderen ( 2 ). I løpet av de...
Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund
03.02.2005
Etter to tiår med stor optimisme knyttet til mulige positive langtidseffekter av østrogenbehandling har nå vinden snudd. I store internasjonale studier er det slått fast at helserisikoen er større...
Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund
21.04.2005
I sitt innlegg tolker Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen oss dit hen at nesten all økning i brystkreftinsidens i 1990-årene skyldes østrogenbruk, mens mammografiscreening er uten betydning. Det kjenner...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen, Tarjei Rygnestad
04.09.2012
Vi takker Berit Mørland for kommentar og faktaopplysninger til vår kronikk. Der etterlyste vi at sentrale beslutningstakere i Helse-Norge offentliggjør sine eventuelle interessekonflikter i form av...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen, Tarjei Rygnestad
12.06.2012
Spørsmål rundt interessekonflikter og habilitet diskuteres både i regjeringskretser, i forskjellige fagmiljøer og blant publikum. Vurderingene hevdes ofte å være basert på skjønn og følelser. Når det...