Kjersti Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Bakken

Kjersti Bakken, Eli Larsen, Per Christian Lindberg, Ellen Rygh, Per Hjortdahl
28.06.2007
Feilmedisinering er som regel et resultat av at noe har gått galt i handlingsrommet mellom legens diagnosesetting og pasientens inntak av legemidlet. Det omfatter systemfeil så vel som tilfeldige...
Kjersti Bakken
04.11.2004
Per-Henrik Zahl og medarbeidere hevder i BMJ i april 2004 ( 1 ) og i Tidsskriftet nr. 17/2004 ( 2 ) at sammenfallet mellom innføring av mammografiscreening og økningen i brystkreftinsidens gjør det...
Kjersti Bakken, Ann-Katrin Eriksen, Anne Elise Eggen
09.01.2003
Det er velkjent at behandling med østrogen reduserer frekvens og alvorlighetsgrad av plager som hetetokter, nattesvette og tørre slimhinner i forbindelse med overgangsalderen ( 2 ). I løpet av de...
Kjersti Bakken
28.02.2002
”Vi har den glede å invitere” ”erfaringer fra andre land viser at slike undersøkelser kan redde liv . . .” ”Tilbudet omfatter undersøkelse hver annet år, og er en forebyggende helseundersøkelse.” ”...
Sarah Sæther, Kjersti Bakken, Eiliv Lund
12.06.2012
The climacteric is the period immediately before and after the menopause, which marks the end of a woman’s fertile period. The menopause is a natural life phase, but in the 1960s and 70s it assumed...
Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund
03.02.2005
Etter to tiår med stor optimisme knyttet til mulige positive langtidseffekter av østrogenbehandling har nå vinden snudd. I store internasjonale studier er det slått fast at helserisikoen er større...
Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund
21.04.2005
I sitt innlegg tolker Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen oss dit hen at nesten all økning i brystkreftinsidens i 1990-årene skyldes østrogenbruk, mens mammografiscreening er uten betydning. Det kjenner...
Sarah Sæther, Kjersti Bakken, Eiliv Lund
12.06.2012
Klimakteriet er tiden rett før og etter menopause, som markerer slutten på kvinnens fertile periode. Menopausen er en naturlig fase i kvinners liv, men fikk i 1960- og 70-årene mer status som en...