Eiliv Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Eiliv Lund er lege ved Kreftregisteret og professor emeritus i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han arbeidet som spesiallege i epidemiologi i Helsedirektoratet under starten av hivepidemien.

Artikler av Eiliv Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media