Eiliv Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eiliv Lund

Eiliv Lund
18.08.2020
Norsk offentlighet har vært for opptatt av antall døde under koronapandemien. Epidemier har alltid eksistert. På 1600-tallet var det i London alvorlige koleraepidemier. For å følge med på de mange...
Per Wium, Eiliv Lund, Jon B. Reitan
04.10.2007
Verdens verste kjernekraftulykke skjedde natt til 26.4. 1986 i Tsjernobyl. Den ene av fire reaktorer kom ut av kontroll og «kokte over». Store mengder radioaktive partikler ble slynget ut av...
Tove Nystad, Marita Melhus, Eiliv Lund
09.03.2006
Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2002 – 05 har som mål at den samiske befolkningen skal ha et like godt møte med helse- og sosialtjenesten...
Lars Christian Stene, Kristian Midthjell, Anne Karen Jenum, Svein Skeie, Kåre I. Birkeland, Eiliv Lund, Geir Joner, Grethe S. Tell, Henrik Schirmer
03.06.2004
Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet som følge av sviktende insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller en...
Merethe Kumle, Elin Alsaker, Eiliv Lund
12.06.2003
P-pillen kom på markedet i 1960-årene og gav kvinner en unik kontroll over egen fertilitet. I dag er det ca. 90 millioner p-pillebrukere ( 1 ). Brukerne er potensielt friske, og dette setter store...
Anne S. Aass Hunting, Ulf E. Kongsgaard, Steinar Bjørgo, Eiliv Lund, May-Brith Mandt
10.04.2002
Ragnar Endresen Forhenværende avdelingsoverlege Ragnar Endresen ved Anestesiavdelingen, Det norske radiumhospital, døde 29. januar 2002, 81 år gammel. Han kom til sykehuset i 1963...
Lena Aronsen, Maja-Lisa Løchen, Eiliv Lund
10.02.2002
Basert på Lena Aronsens hovedoppgave ved medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, 1999 Forekomsten av ekstrauterine svangerskap har økt i den vestlige verden de siste 20 – 30 år (1). I USA var...
Eiliv Lund
10.06.2001
Jeg har hatt gleden av å bo i Lyon og arbeide seks måneder ved IARC, det internasjonale kreftforskningssenter for Verdens helseorganisasjon, på fransk Centre International de Recherche sur le Cancer...
Sarah Sæther, Kjersti Bakken, Eiliv Lund
12.06.2012
The climacteric is the period immediately before and after the menopause, which marks the end of a woman’s fertile period. The menopause is a natural life phase, but in the 1960s and 70s it assumed...
Eiliv Lund
20.04.2000
De siste årene har vi sett en økt interesse for sammenhenger mellom sosioøkonomiske forhold (sosial klasse) og sykelighet eller dødelighet i Norge (1 – 5). Man har satt søkelyset på ulikheter...
Berit Mørland, Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:, Johan A. Aarli, Eiliv Lund, Hans O. Myhre, Bent Indredavik
30.03.2000
Hjerneslag er den tredje viktigste dødsårsak og en av de viktigste årsaker til alvorlig funksjonshemning i Norge. Ca. 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag (1). Mens subaraknoidalblødning og...
Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund
03.02.2005
Etter to tiår med stor optimisme knyttet til mulige positive langtidseffekter av østrogenbehandling har nå vinden snudd. I store internasjonale studier er det slått fast at helserisikoen er større...
Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen, Eiliv Lund
21.04.2005
I sitt innlegg tolker Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen oss dit hen at nesten all økning i brystkreftinsidens i 1990-årene skyldes østrogenbruk, mens mammografiscreening er uten betydning. Det kjenner...
Sarah Sæther, Kjersti Bakken, Eiliv Lund
12.06.2012
Klimakteriet er tiden rett før og etter menopause, som markerer slutten på kvinnens fertile periode. Menopausen er en naturlig fase i kvinners liv, men fikk i 1960- og 70-årene mer status som en...