Eiliv Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Eiliv Lund er lege ved Kreftregisteret og professor emeritus i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han arbeidet som spesiallege i epidemiologi i Helsedirektoratet under starten av hivepidemien.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eiliv Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media