B. Braut og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hensikten med Helsetilsynets innlegg var å belyse følgene av å hindre tilsynsmyndighetenes arbeid ved å ignorere våre henvendelser. Det var naturlig i den sammenheng å omtale punkter i vår saksbehandlingsveileder. Vi legger vekt på at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før vi avgjør saken. I praksis blir dette gjort ved at klagen forelegges påklaget til uttalelse før vedtak fattes.

  Dersom tilsynsmyndigheten avgjør en sak der helsepersonell kritiseres for sin handlemåte uten at saken har vært forelagt påklaget, kan det ha skjedd en saksbehandlingsfeil. I så fall bør dette påpekes overfor dem som har fattet vedtaket.

  Dersom en klage vurderes som åpenbart grunnløs, kan tilsynsmyndigheten avvise klagen. Det kan også være situasjoner der helsetilsynet i fylket finner at all nødvendig informasjon foreligger uten å innhente uttalelse fra påklaget og konkluderer med at det ikke er funnet kritikkverdige forhold. I det avsluttende brev til klager vil det da fremkomme at «avgjørelsen kan ikke påklages». Påklaget vil da kunne få kopi av avgjørelsen.

  Helsetilsynet vil imidlertid presisere at det aldri vil bli vurdert å gi helsepersonell en administrativ reaksjon uten at påklaget helsepersonell har fått anledning til å uttale seg gjentatte ganger, noe som var et annet hovedpoeng i artikkelen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media