Klager på helsepersonell

Torgrim Sørnes Om forfatteren

Jeg leste med irritasjon innlegget fra Brynhild Braut og medarbeidere i Statens helsetilsyn i Tidsskriftet nr. 8/2004 (1). Der heter det blant annet: «Saken vil rutinemessig bli forelagt involvert helsepersonell til uttalelse.»

Det hadde vært nyttig hvis redaksjonen hadde bedt om dokumentasjon for denne påstanden. Selv mottok jeg et brev nå like før påske fra Helsetilsynet, hvor de skrev at saken mot meg var behandlet, avsluttet og at vedtaket verken kunne ankes eller påklages. Og det var første gang jeg hørte noe som helst om at det i det hele tatt eksisterte noen sak.

Jeg synes kanskje det er sterkt å ville nekte Helsetilsynet å skrive i Tidsskriftet, men innlegg derfra bør vel kvalitetssikres på samme måte som andres?

1

Braut B, Holmboe J, Larmerud M. Manglende opplysninger kan føre til reaksjon fra Helsetilsynet Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 132 – 3.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler