Klager på helsepersonell

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg leste med irritasjon innlegget fra Brynhild Braut og medarbeidere i Statens helsetilsyn i Tidsskriftet nr. 8/2004 (1). Der heter det blant annet: «Saken vil rutinemessig bli forelagt involvert helsepersonell til uttalelse.»

  Det hadde vært nyttig hvis redaksjonen hadde bedt om dokumentasjon for denne påstanden. Selv mottok jeg et brev nå like før påske fra Helsetilsynet, hvor de skrev at saken mot meg var behandlet, avsluttet og at vedtaket verken kunne ankes eller påklages. Og det var første gang jeg hørte noe som helst om at det i det hele tatt eksisterte noen sak.

  Jeg synes kanskje det er sterkt å ville nekte Helsetilsynet å skrive i Tidsskriftet, men innlegg derfra bør vel kvalitetssikres på samme måte som andres?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media