Brynhild Braut

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brynhild Braut

Lise Broen, Brynhild Braut, Jan Fredrik Andresen
26.06.2018
Statens helsetilsyn fikk ca. 3 000 varsler om alvorlige hendelser i perioden 2010–17. Virksomhetene er pålagt å lære av slike hendelser for å unngå at de gjentar seg. Virksomheter som tilbyr...
Bjørn Øglend, Tone Blørstad, Brynhild Braut
17.04.2018
I en tankevekkende debattartikkel spør Bernward Zeller om vi i Norge har gode systemer for å sikre at alvorlige feil ikke gjentar seg ( 1 ). Utgangspunktet er en fatal hendelse der et barn døde etter...
Inger Pedersen, Brynhild Braut
05.03.2018
Flere aktører har lagt press på myndighetene for å forbedre sikkerheten for pasienter. Det har ført til nye lovbestemmelser. Men det viktigste arbeidet foregår i virksomhetene selv, og begynner lenge...
Bente Kristin Johansen, Brynhild Braut, Petter Schou
18.10.2007
Stortinget har bestemt at fødselshjelpen i Norge skal være desentralisert og differensiert ( 1 ). Det er vanskelig å finne gode og utfyllende definisjoner for disse begrepene. Desentralisering kan...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe, Marit Larmerud
22.04.2004
Helsepersonell har plikt til å gi helsetilsynet i fylkene og Helsetilsynet de opplysningene som tilsynsmyndigheten krever. Dersom helsepersonell ikke svarer på slike henvendelser, kan Helsetilsynet...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe, Petter Schou
03.06.2004
Hensikten med Helsetilsynets innlegg var å belyse følgene av å hindre tilsynsmyndighetenes arbeid ved å ignorere våre henvendelser. Det var naturlig i den sammenheng å omtale punkter i vår...
Brynhild Braut, Bente K. Smedbråten, Jan Fredrik Andresen
21.06.2016
I 2015 økte antallet innsendte varsler til Helsetilsynet om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten med 21 %. Helsetilsynet påpekte mangler i foretaksledelsens oppfølging av alvorlige...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe
03.02.2005
Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro...