Petter Schou

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Schou

Bente Kristin Johansen, Brynhild Braut, Petter Schou
18.10.2007
Stortinget har bestemt at fødselshjelpen i Norge skal være desentralisert og differensiert ( 1 ). Det er vanskelig å finne gode og utfyllende definisjoner for disse begrepene. Desentralisering kan...
Petter Schou
06.04.2006
Fra helsetilsynets side bruker vi aldri begrepet «straff» om våre administrative reaksjoner, verken i saksdokumenter eller i eventuelle kommentarer. Helsetjenesten og tilsynsmyndighetene har ett...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe, Petter Schou
03.06.2004
Hensikten med Helsetilsynets innlegg var å belyse følgene av å hindre tilsynsmyndighetenes arbeid ved å ignorere våre henvendelser. Det var naturlig i den sammenheng å omtale punkter i vår...
Lars E. Hanssen, Petter Schou
10.08.2002
Inntil helseforetakene tok over ansvaret ved nyttår, var det fylkeskommunens ansvar å sørge for at ambulansetjenesten i Finnmark holdt den nødvendige kvalitet. Fylkeskommunen vedtok en god plan for...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Petter Schou, Jørgen Holmboe
30.11.2002
I 1984 ble de 17 norske sykehusene med patologiavdeling forespurt om obduksjonspraksis . Resultatet tydet på at informasjon til allmennheten og pårørende var den største mangelen (1). Oppmerksomhet...