Vinjar Fønnebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Vinjar Fønnebø (f. 1952) er professor i forebyggende medisin og direktør ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Institutt for samfunnsmedisin, Det helsefaglige fakultet, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Vinjar Fønnebø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media