Sameline Grimsgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sameline Grimsgaard

Sigrid Brækkan, Sameline Grimsgaard, John-Bjarne Hansen
03.05.2007
Venøs tromboembolisme er et samlebegrep som omfatter dyp venøs trombose og lungeemboli. Det er samme bakenforliggende sykdomsprosess ved disse to tilstandene og de opptrer ofte samtidig ( 1 )...
Vinjar Fønnebø, Sameline Grimsgaard
04.03.2004
Den nye loven om alternativ behandling og den omfattende bruk av slike behandlingsmetoder innebærer at norske leger og annet helsepersonell må få mer kunnskap om dette. Det første norske sykehus som...
Laila Johansdatter Salomonsen, Sameline Grimsgaard, Vinjar Fønnebø
06.03.2003
Om lag hver tredje voksne nordmann har fått alternativmedisinsk behandling ( 1 ), og mer enn hver femte kreftpasient har prøvd slik behandling som tillegg til den skolemedisinske ( 2  –  4 )...
Laila Salomonsen, Vinjar Fønnebø, Sameline Grimsgaard
12.06.2003
I vår artikkel Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus er WHOs definisjon av alternativ medisin gjengitt i faktarubrikken: En vid gruppe av behandlingsmetoder som ikke er en del av...