Laila Salomonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Laila Salomonsen

Laila Salomonsen, Vinjar Fønnebø, Sameline Grimsgaard
12.06.2003
I vår artikkel Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus er WHOs definisjon av alternativ medisin gjengitt i faktarubrikken: En vid gruppe av behandlingsmetoder som ikke er en del av...