A. Fretheim og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Knud Landmark & Ivar Aursnes for kritiske kommentarer til våre retningslinjer.

  I GISSI-studien ble gevinsten ved bruk av omega-3-fettsyrer overbevisende vist, og vi er enige i at vår beskrivelse av effekten som «liten» lyder litt lite entusiastisk (selv om risikoreduksjonen som ble oppnådd var betydelig lavere enn i statinstudiene). Den viktigste grunnen til at vi ikke la stor vekt på GISSI-studien, var at alle deltakerne hadde etablert hjertesykdom – våre anbefalinger omhandler primærforebygging av hjerte- og karsykdom.

  Metaanalysen som det vises til, ble publisert etter at vi hadde avsluttet vårt arbeid (1). Resultatene styrker utvilsomt anbefalingen om at omega-3-fettsyrer bør tilbys pasienter med koronar hjertesykdom, men igjen er det slik at friske personer ikke har deltatt i noen av de inkluderte studiene.

  Vi har gjennomgående valgt å være restriktive med å overføre resultater fra sekundærforebyggende studier til personer uten hjertesykdom. I hvilken grad det er rimelig å anvende resultater fra én gruppe pasienter på andre grupper, må vurderes skjønnsmessig. Hvis effekten ser ut til å være entydig positiv og risiko/kostnad er liten, kan det være grunn til å ha lav terskel for å overføre resultatene til en bredere gruppe,

  Likevel, innen det foreligger positive resultater fra studier hvor friske personer har deltatt, velger vi å være tilbakeholdne med å anbefale daglige tilskudd av omega-3-fettsyrer til bredere lag av folket.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media