Åsmund Reikvam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åsmund Reikvam

Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Helge Refsum, Ingrid Os, Arne Westheim
09.12.2019
Professor emeritus Knud Holck Landmark døde 28. september 2019. Den menneskekjære og livsglade allmennpraktikeren, hjertespesialisten, forskeren og farmakologen er gått bort, 88 år gammel. Etter...
Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Ivar Prydz Gladhaug, Hege Thoresen, Jørg Mørland
28.01.2019
Thoralf Christoffersen døde 29.10.2018, 77 år gammel. Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet og Universitetet i Oslo har mistet en sentral medarbeider og faglig inspirator gjennom over 40...
Knud Landmark, Ivar Aursnes, Åsmund Reikvam, Carina S. Alm
18.01.2007
Observasjonsstudier og prospektive, randomiserte kliniske studier har vist at omega-3-fettsyrer har gunstige kardiovaskulære effekter. I en sekundærprofylaktisk undersøkelse fra 2003 og en...
Åsmund Reikvam
17.05.2007
Retningslinjer for diagnostikk og behandling er nødvendig, men de er krevende å få frem. Hvem skal ha som oppgave å lage slike? Kliniske retningslinjer er til for å gjøre hverdagen lettere for leger...
Åsmund Reikvam
29.11.2007
Til tross for eksplosiv vekst i medisinsk viten har antall legemidler som årlig godkjennes av legemiddelmyndighetene gått kraftig ned de siste ti årene. Hva er årsaken? Er legemiddelindustriens evne...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
15.11.2007
Halvorsen & Tysnes publiserte i Tidsskriftet en oversiktsartikkel om demens ved Parkinsons sykdom ( 1 ). Med referanse til en artikkel av Emre og medarbeidere ( 2 ) konkluderte de med at 15 % av...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
31.01.2008
Svikt i nevrotransmitteren acetylkolin kan være én årsak til kognitiv svikt ved Alzheimers sykdom ( 1 ). Kolinesterasehemmerne donepezil (Aricept), rivastigmin (Exelon) og galantamin (Reminyl)...
Gisle Langslet, Åsmund Reikvam
26.06.2008
Forstyrrelser i lipidstoffskiftet øker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdom. Statinene som ble introdusert i slutten av 1980-årene, har vist seg å være effektive og godt tolererte...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
10.09.2009
Antihypertensiv behandling med diuretika og β-blokkere (konvensjonell behandling), særlig i høyere doser, kan føre til økning av blodglukosenivået ( 1 , 2 ). Emnet har tidligere vært omtalt i...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
03.12.2009
Det finnes et stort utvalg av blodtrykksmedisiner tilhørende mange medikamentgrupper, og det kommer stadig resultater fra nye kliniske studier. Dette gjelder også for kalsiumantagonister, som ble...
Åsmund Reikvam
14.05.2009
K., Schrör Acetylsalicylic acid 376 s, tab, ill. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. Pris GBP 45 ISBN 978-3-527-32109-4 Acetylsalisylsyre er et mer enn hundre år gammelt medikament som stadig har fått økt...
Åsmund Reikvam
21.09.2006
Foto Tom Feiler, First Light/GV-Press Gjennom medisinsk forskning akkumuleres ny kunnskap i et nærmest akselererende tempo. Kartlegging av det humane genom – og i kjølvannet av dette ny viten om...
Åsmund Reikvam
21.09.2006
Vil en medikamenteffekt som er påvist i kontrollerte kliniske forsøk (efficacy), gjenfinnes når medikamentet tas i bruk i daglig klinisk praksis (effectiveness)? Den umiddelbare reaksjonen er at det...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Linda Sandaker, Bente Fjeld, Åsmund Reikvam, Harald Lislevand, Steinar Madsen
18.11.2004
Kliniske legemiddelutprøvninger er grunnlaget for godkjenning av legemidler. Utprøvningene er også avgjørende for nye indikasjoner og for riktig bruk av legemidler generelt. Før en utprøvning kan...
Knud Landmark, Åsmund Reikvam
18.11.2004
I debatten om bruk av tiazider i behandlingen av hypertensjon skriver Arne Svilaas og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 17/2004 at tiazidbruk økte risikoen for koronarsykdom i Oslo-undersøkelsen ( 1...
Terje P. Hagen, Åsmund Reikvam
18.12.2003
Det er en glidende overgang mellom ustabil angina pectoris og hjerteinfarkt. Ved begge tilstander er blodforsyningen til hjertemuskulaturen redusert i kortere eller lengre perioder; det foreligger...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
23.01.2003
Vi takker Knud Landmark & Ivar Aursnes for kritiske kommentarer til våre retningslinjer. I GISSI-studien ble gevinsten ved bruk av omega-3-fettsyrer overbevisende vist, og vi er enige i at vår...
Terje P. Hagen, Åsmund Reikvam
06.11.2003
Antall utskrivninger med hoveddiagnosen hjerteinfarkt (ICD-9 410 og ICD-10 I21/I22) viste en nedadgående tendens i Norge i 1990-årene. Samtidig var det markerte aldersforskjeller, idet antall...
Anne Berg Breen, Trine Elise Vaskinn, Åsmund Reikvam, Eva Skovlund, Harald Lislevand, Steinar Madsen
26.06.2003
Antikoagulasjon er livsnødvendig behandling for mange pasienter. Samtidig er det et problem at det terapeutiske vindu for behandlingen er smalt. Det er en krevende oppgave å holde...