Å. Bjørnerem og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for kommentaren. Innlegget gir ikke grunn til å endre vår anbefaling om at alle fødeinstitusjoner bør tilby rutinemessig medikamentell blødningsprofylakse. På landsbasis vil en slik rutine, gjerne sammen med øvrig aktiv håndtering slik det er presisert i Cochrane-oversikten, spare et antall kvinner for stor blødning og ikke minst blodtransfusjon. Sistnevnte argument er tungtveiende. Det moderate antall injeksjoner som må til for å unngå en stor blødning, er en mindre ulempe sett i forhold til forventet gevinst. De kliniske motforestillingene og bivirkningene er minimale.

  Nytten av profylakse til fødende med kjent risikofaktor for økt blødning post partum er godt dokumentert. Data fra Cochrane (1) viser at aktiv håndtering reduserer risikoen for blødning også hos kvinner uten kjent risiko. Selektiv profylakse betyr at disse kvinnene går glipp av denne gevinsten.

  Vi er enige i at randomiserte studier der man sammenlikner rutinemessig profylakse med selektiv profylakse hadde vært ønskelig, men kriterier for selektiv profylakse er vanskelig å definere og praktiseres høyst forskjellig. Selv om man alltid kan ønske større og bedre randomiserte undersøkelser, er dette ikke noe argument mot rutinemessig bruk av oksytosin.

  Blix & Augensen nevner resultater ved Alta fødestue. Nettopp ved de minste fødeinstitusjonene med begrenset mulighet for å takle alvorlige komplikasjoner er optimal blødningsprofylakse særlig viktig. Dette er således et argument for rutinemessig medikamentell profylakse.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media