Ganesh Acharya

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ganesh Acharya

Ganesh Acharya
07.03.2019
Sårbare kvinners reproduktive helse bør ikke ofres for politisk vinning. Abort bør være lovlig, tilgjengelig og selvbestemt fordi det er overveldende dokumentasjon på at begrensninger gir utrygge...
Hans Erik Heier, Lillian Nordbø Berge, Tor Hervig, Torvid Kiserud, Magne Børset, Sturla Eik-Nes, Mirjana Arsenovic, Ganesh Acharya
08.10.2009
For 40 år siden ble IgG anti-D tatt i bruk som profylakse mot Rh(D)-immunisering. Det er nå på tide å revidere programmet for forebygging og overvåking av immunisering mot blodtypeantigener i...
Åshild Bjørnerem, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
09.01.2003
Vi takker for kommentaren. Innlegget gir ikke grunn til å endre vår anbefaling om at alle fødeinstitusjoner bør tilby rutinemessig medikamentell blødningsprofylakse. På landsbasis vil en slik rutine...
Åshild Bjørnerem*, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
30.10.2002
Blødning post partum er fortsatt en viktig årsak til maternell morbiditet og mortalitet. På verdensbasis dør årlig omtrent 140 000 kvinner på grunn av blødning etter fødsel (1). Problemet er stort i...