Ganesh Acharya

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ganesh Acharya er professor og enhetsleder for Enheten för obstetrik och gynekologi ved Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) ved Karolinska Institutet, og professor II ved Universitetet i Tromsø –Norges arktiske universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt reisehonorar for styremøter i The Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG) og honorar som sjefredaktør i Acta Obstetricia et Gynecologica Scadinavica.

Artikler av Ganesh Acharya
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media