Pål Øian

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kvinneklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Han har bidratt med utforming av studien, innsamling av data og revisjon av manus.

Pål Øian er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, professor emeritus og tidligere overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Pål Øian
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media