Åshild Bjørnerem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åshild Bjørnerem

Shima Rafey, Lars M. Hübschle, Åshild Bjørnerem, Tove T. Borgen
26.02.2020
Pregnancy and lactation-associated osteoporosis is a rare condition. We describe a young patient who sustained multiple vertebral fractures after lifting a light object. A primiparous woman in her...
Shima Rafey, Lars M. Hübschle, Åshild Bjørnerem, Tove T. Borgen
17.02.2020
Svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Vi beskriver en ung pasient som etter et lite løft pådro seg flere ryggfrakturer. En kvinne i slutten av 20-årene fikk to uker...
Lisa Tangnes Leeves, Camilla Andreasen, Sire Marrable, Martine Utland Glasø, Mia-Kristin Rostad, Ingrid Petrikke Olsen, Åshild Bjørnerem
09.12.2019
Forekomsten av diabetes i svangerskapet har økt i Norge de siste tiårene. Data fra Medisinsk fødselsregister har vist en økning i prevalens av svangerskapsdiabetes fra 0,8...
Åshild Bjørnerem, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
09.01.2003
Vi takker for kommentaren. Innlegget gir ikke grunn til å endre vår anbefaling om at alle fødeinstitusjoner bør tilby rutinemessig medikamentell blødningsprofylakse. På landsbasis vil en slik rutine...