Jan Martin Maltau

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Martin Maltau

Helge Stalsberg, Knut Rasmussen, Rolf Seljelid, Jarle Aarbakke, Knut E. Schrøder, Jan Martin Maltau
12.10.2020
Professor Arne F. Nordøy døde 24.7.2020. Med dette er en pioner ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge gått bort...
Jan Martin Maltau
15.02.2007
Ved uklare symptomer fra genitalia hos kvinner må mulighet for fistel overveies. Kirurgisk behandling av gynekologiske fistler til urinveier og tarm bør sentraliseres. I mange utviklingsland er...
Jan Martin Maltau
03.06.2004
Biørnstad, Nanna Bekkenløsning – på godt og vondt 270 s, ill. Oslo: Yrkeslitteratur, 2003. Pris NOK 350 ISBN 82-584-0493-8 Forfatteren er fysioterapeut med spesialitet i rehabilitering og med...
Åshild Bjørnerem, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
09.01.2003
Vi takker for kommentaren. Innlegget gir ikke grunn til å endre vår anbefaling om at alle fødeinstitusjoner bør tilby rutinemessig medikamentell blødningsprofylakse. På landsbasis vil en slik rutine...
Jan Martin Maltau, Satish Kumar, Kulbir Singh, Trude Sildnes, Eskild Busch
06.03.2003
Myoma uteri er den vanligste godartede tumor hos kvinner og kan være assosiert med betydelige plager, som blødningsforstyrrelse, smerter, dysmenoré, dyspareuni og trykksymptomer. Behandling har i...
Åshild Bjørnerem*, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
30.10.2002
Blødning post partum er fortsatt en viktig årsak til maternell morbiditet og mortalitet. På verdensbasis dør årlig omtrent 140 000 kvinner på grunn av blødning etter fødsel (1). Problemet er stort i...
Pål Øian, Jan Martin Maltau
20.03.2001
Vi takker Preben Aavitsland for kommentarer til vår lederartikkel. Vi synes imidlertid det er noe skuffende at han ser så enkelt på et mangesidig og komplisert klinisk problem. Riktignok er den...
Jan Martin Maltau
20.05.2001
Epiduralanalgesi er i dag den mest effektive metode for lindring av virkelig plagsomme, langvarige fødselssmerter og et godt alternativ ved operative forløsninger og vaginal forløsning av seteleie...
Jan Martin Maltau
30.09.2001
Forandringens vinder blåser i friske kast over hele det medisinske landskap. Mye er i endring. Innen det gynekologiske fagområdet har mer skånsomme medikamentelle eller minimalt invasive metoder i...
Pål Øian, Jan Martin Maltau
10.02.2001
Skal alle gravide med foster i seteleie forløses med keisersnitt? Ja, ifølge resultatene av en stor randomisert prospektiv multinasjonal undersøkelse som nylig ble publisert i The Lancet (1, 2)...
Jan Martin Maltau
10.10.2000
Fra tid til annen erfarer vi at behandlingsrutiner endres gradvis og uformelt. Dette er uheldig, bl.a. fordi det begrenser mulighetene for evaluering av resultater og konsekvenser. Kanskje er det...