J.-A. Hegvik & T. Rygnestad svarer:

Johan-Arnt Hegvik, Tarjei Rygnestad Om forfatterne

Vi takker for kommentaren til vår artikkel om behandling av alvorlige allergiske reaksjoner (1). Løviks kommentar om matvareallergi er viktig og interessant. Hans innlegg utfyller artikkelen og gir opplysninger som det er viktig å være klar over.

1

Hegvik J-A, Rygnestad T. Behandling av alvorlige allergiske reaksjoner Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1018 – 20.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler