Tarjei Rygnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tarjei Rygnestad (1954 – 2013) var overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser ved St. Olavs hospital, professor i klinisk farmakologi ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og leder av Den rettsmedisinske kommisjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tarjei Rygnestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media